Logo
Wydrukuj tę stronę
02 Cze

"Solidarność" na szlaku Józefa Piłsudskiego

Solidarnosc na szlaku JPPublikacja ma celu poruszyć temat wcześniej nieopisywany w szerszym stopniu i wyjaśnić pewien mechanizm, który chyba już będzie stale występował w naszych dziejach. Otóż historia XX w. pokazuje nam, że szlakiem wytyczonym przez twórcę II Rzeczypospolitej szli, w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę, w równym stopniu z państwowcami, przedstawicieleniepodległościowej endecji, ludowcy, jak i formacje lewicowe. Jedynie komuniści, etatowi kolaboranci, byli zawsze na pozycjach służebnych. I tę prawdę starałem się przybliżyć w tym skromnym wydaniu, pamiętając, że jest to tylko fragment naszych dziejów,gdzie ona się potwierdza.

Świetnie tę tezę potwierdza gen. Kazimierz Sosnkowski, mówiąc o swoim Komendancie w Londynie, 20 marca 1943 r., z okazji imienin Józefa Piłsudskiego. Oto co powiedział: „Imię to stało się od dawna symbolem oporu wobec najeźdźcy, walki o wolność, wielkość i honor Polski. Wiem z całą pewnością, że tak jest obecnie w umęczonym Kraju, gdzie Piłsudski, choć umarł, sprawuje nadal dowództwo w znaczeniu moralnym – gdzie prawie każdy, kto walczy i śmierci samotnie w oczy zagląda, w pamięci o Nim czerpie siłę wytrwania i moc duchową”

W tym miejscu pragnę także poinformować Czytelnika, iż rozprawa nie jest gloryfikowaniem postaci Marszałka. Zawarte w niej argumenty zostały oparte na dokumentach, przekazach i relacjach.

Odważyłem się zająć problematyką konspiracji w PRL-u., opartej na myśli i czynie Józefa Piłsudskiego, zaznaczając jednocześnie, że publikacja nie wyczerpuje tematu. Opisane fakty zostały przedstawione fragmentarycznie, stanowiąc zapowiedź większego opracowania uzupełnionego o lata 1976–1980 i będącego częścią pracy magisterskiej Józef Piłsudski jako wzórwalki o niepodległość 1976–1989, przygotowywanej przez autora w Instytucie Historii Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie– powszechnie – Uniwersytet Warszawski.

Adam S. Lewandowski

Dariusz Nowiński

Najnowsze od Dariusz Nowiński

Media

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348