Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Przed stu laty o jego wynalazkach pisała prasa w całej Europie. Genialny samouk, człowiek, którego wynalazek uratował życie królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII przez lata był związany z Tarnowem.Tutaj w Katedrze wziął ślub z ukochaną Wandą, tutaj pracował nad pierwszymi na świecie kolorowymi fotografiami.  Pisał i przyjaźnił się z nim Mark Twain i Kazimierz Przerwa - Tetmajer. W jego pracowni w Wiedniu gościł cesarz, a car rosyjski zabiegał o spotkanie ze Szczepanikiem. Tytan pracy - tak mówili o nim w rodzinie.

Jego pomysłom zawdzięczamy rozwój telewizję, film kolorowy i... kamizelki kuloodporne.

Jan_Szczepanik_-_autograph_2Jan Szczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk (obecnie Ukraina), w domu należącym do jego wujka Ludwika. Przyszedł na świat jako nieślubne dziecko Marianny Szczepanik. Roczny Janek został osierocony a jego wychowaniem zajęła się samotna wówczas ciocia Salomea. W tym czasie Janek przebywał też chwilowo pod opieką swych dziadków, rolników ze Zręcina koło Krosna, Stanisława Szczepanika i Katarzyny z domu Wilk. Pierwszy etap edukacji Janek odbył w szkole ludowej w Krośnie, do którego to miasta przeniosła się po swym ślubie ciocia Salomea. Kontynuacja nauki przebiegała w gimnazjum w Jaśle, w którym zabłysnął z matematyki i fizyki, tej szkoły jednak nie ukończył, głównie z powodu poważnych problemów z greką. Po początkowych niepowodzeniach, w roku 1891 udało mu się zostać absolwentem seminarium nauczycielskieg w Krakowie, z uprawnieniami nauczyciela szkoły ludowej.
kameraszczepanikaWśród najsłynniejszych wynalazków Jana Szczepanika są odkrycia w dziedzinie tkactwa (nowy sposób wykonywania patronów metodą fotograficzną, nowa metoda elektrycznego sterowania maszyną Jacguarda, wynalazek tkaniny do fotografowania), telewizji (wynalezienie telektroskopu), fotografii i filmu barwnego z dźwiękiem (wynalezienie projektora do zdjęć barwnych, papieru do barwnych odbitek, metody uzyskiwania barwnych fotografii, kolorymetru, konstrukcja kamery filmowej), tkanin (wynalezienie tkaniny kulochronnej), uzbrojenia (skonstruowanie automatycznego karabinu), powielania (wynalezienie fotosculptora). 
całka Lebesgue'a„Idąc letnim wieczorem r. 1916 plant krakowskich, usłyszałem rozmowę, a raczej tylko kilka słów; wyrazy "całka Lebesgue'a" były tak nieoczekiwane, zbliżyłem się do ławki i zapoznałem się dyskutantami’ – tymi słowami w pamiętniku późniejszy profesor matematyki Uniwersytetu Lwowskiego i twórca lwowskiej szkoły matematycznej Hugo Steinhaus (1887-1972) opisuje okoliczności pierwszego spotkania z człowiekiem, którego później nazywał będzie swym najważniejszym odkryciem w karierze. Jednym z dyskutantów okupujących miejsce pod Wawelem jest...

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version