Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Przegląd prasy

"To właśnie troska o poprawienie stanu zdrowia i tężyzny fizycznej poborowych w obliczu zagrożenia ze strony Niemiec i radzieckiej Rosji spowodowała szybkie działanie Marszałka na rzecz wychowania fizycznego i sportu" – mówił Juliusz Ulrych, któremu marszałek w 1928 roku powierzył funkcję dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego.

Wydaje się, że punktem zwrotnym w rozkwicie sportu w okresie międzywojennym był przewrót majowy w 1926 roku. Po nim zauważyć można większe zaangażowanie władz w promowanie kultury fizycznej. Właśnie w 1926 roku wprowadzono obowiązkowe lekcje wuefu dla młodzieży. Wzrosły też wydatki na sport. Do przewrotu majowego przeznaczano na kulturę fizyczną około 0,04-0,05 proc. z budżetu państwa. Dwa lata później była to już suma dziesięciokrotnie większa. Jak podaje dr Jakub Ferenc, politolog, wykładowca Collegium Civitas i badacz powiązań sportu z polityką, tylko w 1928 roku zbudowano m.in. 81 stadionów, 5 pływalni i 200 strzelnic szkolnych.

Piłsudski od sportu wolał sportowanie, Maciej Stańczyk, Onet.sport, 10.11.2011.

Czytaj więcej...

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version