Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

13 Mar

Lista imienna Pierwszej Kompanii Kadrowej (stan 6 VIII 1914 r.)

1. Hugon Karol Jan Almstaedt, ps. Puchacz, 6.V.1893, Sosnowiec - 15.IV.1958, Wrocław, syn Wilhelma i Agnieszki z d Ciężka; czł. ZS; 1 pluton; brał udział we wszystkich potyczkach Kadrówki i 1 pp; internowany w Szczypiornie i Łomży; czł. POW i PPS; podoficer WP, przeniesiony do rezerwy w 1921r.; Urzędnik samorządowy w Sosnowcu, w 1939 roku wiceprezydent tego miasta; w kampanii wrześniowej w 73 pp, później w konspiracji niepodległościowej; po wojnie we Wrocławiu; żonaty z Anną z d. Swoboda; córka Zofia (J.M. Majchrowski, dalej: J.M.M.).

 

2. Mieczysław Sylwester Augustyniak, ps. Czarnecki, 1.I.1898 lub 31.XII. 1895 w Poturzynie na Lubelszczyźnie - data i miejsce śmierci nieznana; syn Franciszka i Kazimiery z d. Sosnowska; członek PDS; 2 pluton; podczas kampanii kieleckiej, w sierpniu 1914 roku przeniesiony do kawalerii (2 szwadron 1 p. ułanów; ranny pod Trojanówką 7.VI. 1916; internowany w Szczypiornie i Łomży; członek POW; w WP do 1923 r.; osadnik wojskowy w Łuszczycach (pow. Brześć); poseł na Sejm 1935 - 39 uczestnik kampanii wrześniowej; jeniec niemiecki 1939 -45; nieznane losy powojenne najpewniej na emigracji; żonaty z Marią z d. Kowalczyk (J. M. M.)

 

3. Władysław Baszkiewicz, "Baśka", 12. I. 1893 r., Warszawa - 1.IV. 1954 Londyn; syn Ernesta i Marii z d. Roblewska; czł. PDS; 2 pluton; internowany w Szczypiornie; w WP do maja 1922; później w Straży Granicznej w Ostrowiu Wielkopolskim a następnie w kontroli skarbowej w Nowogródku; po wojnie na emigracji (J. M. M.)

 

4. Leon Stanisław Bąkowski, "Kirkor", 27.X. 1894 w Wiązownicy w pow. Mińsk Mazowiecki - 27.XII. 1954r. Warszawa; syn Ludwika i Antoniny z d. Choińska; czł. PDS; 4 pluton; 1 Brygada Legionów, ranny, następnie w POW; od 11. XI. 1918 r. w WP; walczył z bolszewikami; w 1924 r. przeniesiony do rezerwy; absolwent rolnictwa SGGW; urzędnik w min. rolnictwa; obrońca Warszawy we wrześniu 1939; a następnie w konspiracji niepodległościowej (Korpus Bezpieczeństwa); od lipca 1944 do stycznia 46 w LWP (m. in. dowódca utworzonej przez Moskali Szkoły Oficerskiej 2 Armii WP w Kąkolewnicy); więzień UB; nazwisko żony nieznane, miał syna i córkę. (J. M. M.)

 

5. Zenon Bekrycht (Beckricht?), "Głowiński", 22.XI.1895 w Głownie (łódzkie); ojciec Andrzej; Weronika z d. Czarniecka - poległ w X.1915r. pod Trojanówką; czł. PDS; pluton?; (J. M. M.)

 

6. Edward Stanisław Boba, "Żbik"; 13.III.1879 w Mościskach - data i miejsce śmierci nieznana; syn Stanisława i Anny z d. Murijowska (?); czł. Sokoła i PDS; 2 pluton; w oddz. Kadrowym do walk w Ulinie Małej; więziony po kryzysie przysięgowym (lato 1917) w twierdzy przemyskiej; walczył w obronie Lwowa oraz o Górny Śląsk; po odejściu z WP przez pewien czas w Skarżysku; nazwisko żony nieznane, pięcioro dzieci (J. J. M.)

 

7. Ignacy Boerner, "Emil"; 11.VIII.1875 w Zduńska Woli - 12.IV.1933 w Warszawie; syn Edwarda i Marii z d. Rab; inż. mech., "prezydent Republiki Ostrowieckiej" (1905); członek ZWC i Strzelca, "przewidywany przez Piłsudskiego na stanowisko komisarza wojskowego Zagłębia"; 1 pluton; od lutego 1915 r. w oddziale wywiadowczym I Bryg.; pod koniec 1915 r. komendant Okręgu Radomskiego POW; internowany w Beniaminowie; szef oddz. Wywiadowczego KN POW; od listopada 1918r. przy Komendancie Piłsudskim; w czasie wojny z Rosją szef sekcji defensywy w dowództwie frontu litewsko - białoruskiego, następnie szef Oddziału II w sztabie 3 i 5 Armii, inspektor O. II przy Naczelnym Dowództwie WP; w składzie Mieszanej Komisji Granicznej na Wsch.; attache wojskowy Ambasady polskiej w Moskwie (1923); absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; szef Samodzielnego Oddziału Wojskowego w Min. Przemysłu i Handlu (1928, płk) min. poczt. i tel. (1929 - 1933). (J.M.M. podaje informację, że "Na skutek pomyłki oficera inspekcyjnego, który wiadomość o wymarszu przekazał pod nieaktualny adres, w Krakowie pozostali" I. Boerner oraz S. Rouppert; "Wyszli wraz z oddziałami posuwającymi się za Kadrówką, bądź też - według innych źródeł - gonili Kadrówkę wynajętą bryczką". Przychylamy się do tej drugiej wersji i wymieniamy te postacie na naszej liście).

 

8. Aleksander Bryzek, "Kłos", brak danych o urodzeniu i śmierci; 4 pluton; ranny pod Kostiuchnówką; po wojnie osadnik wojskowy w Terczynie w ok. Równa (J. M. M. )

 

9. Adam Buczma; ps.?; 6.XII.1898 w Wojtkowie pow. Dobromil - syn Władyslawa i Heleny z d. ?; ranny w XII 1914 r.; po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej; od 28.X.18 r. w WP, uczestnik wojny z Rosją; od 1920r. w Szwadronie Przybocznym NW, a nast. Szwadronie Przybocznym Prezyd. RP; wachmistrz; po przejściu do rezerwy zamieszkał w Boernerowie k. W-wy. (J.M.M.). Zmarł 2.IV.1941r. w Warszawie.

 

10. Stanisław Seweryn Burhardt, "Bukacki"; 8.I.1890 w Cannes - 6.VI.1942 Edynburg (Szkocja); syn Jana Krzysztofa i Salomei Otylii z d. Dąbkowska; czł. Sokoła, ZS, PDS; przyprowadził Drużyniaków na Oleandry; dowódca 3 plutonu; brał udział we wszystkich potyczkach oddziału kadrowego a potem 1 Bryg.; od VI. 1915r. mjr; z internowania w Beniaminowie wyszedł jako jeden z ostatnich (X.1918); komendant POW na ter. Okupacji austriackiej; szef sztabu Dow. WP przy rządzie lubelskim; potem szef sztabu DOG Lublin, a nast. DOG W-wa; dowodząc 8 DP bronił przed nawałą bolszewicką W-wy w VIII 1920 (płk); od 1924r. gen. Bryg.; szef III O. Sztabu Gen.; dow. Zgrup. Oddz. Stojących po str. Piłsudskiego w V 1926; szef Sztabu Gen.; wicemin. Spr. Wojskowych; 1933 - 1935 z-ca szefa Sztabu Gen.; nast. Insp. Armii; gen. Dyw. (1936); szef Pol. Misji Wojskowej w Paryżu (3.IX - 23.XI.1939); od VI 1940r. dow. Obozów i Oddz. WP w Szkocji; pozbawiony stanowiska przez nie darzącego sympatią Piłsudczyków gen. Sikorskiego (VIII.1940); dwukrotnie żonaty: z Jadwigą Salkowską (1919) oraz z Matyldą Luizą z Szulców Kwiatkowską (1929); z pierwszego związku miał córkę Joannę (ur.1920). Inf. Podajemy za notkami biograficznymi z: T. Kryska - Karski, St. Żurakowski, "Generałowie Polski Niepodległej" W-wa 1991 r., s. 33; P.J. Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999 oraz J.M.M.

 

11. Kazimierz Karol Busler, "Karol Magoski"; 21.I.1894 w Częstochowie - 25.IV.1945 obóz jeniecki w Murnau; syn Antoniego i Agnieszki z d. Pietrzykowska; 1 pluton; przeniesiony z oddziału kadrowego do kawalerii; wachmistrz; od XI. 1918 w WP (1 p. szwol.); uczestnik walk o Wilno (IV 1919); mjr (1928); adiutant przyboczny J. Piłsudskiego (od I.1929); ppłk (1933); ref. w GISZ; po maju 1935 - dow. 5 p. uł., a nast. 10 p. uł.; w czasie walk IX 1939r. dostał się do niewoli niem. pod Kockiem (J. J. M.); krewny Marszałka (W. Jędrzejewicz, Kronika życia J. Piłsudskiego, Londyn 1981, M. Lepecki, Pamiętniki adiutanta Marszałka Piłsudskiego)

 

12. Wiktor Brunon Bystrzyński, "Skrzetuski"; (drugiego im. nie podaje J.M.M.); ur. 6.X.1893r. w Warszawie; - brak danych o czasie i miejscu zgonu; syn Wiktora i Stefanii z d. Skorupka; czł. PDS; 2 pluton; ranny pod Laskami (XI. 1914); po powrocie na front latem 1916 przeniesiony do kawalerii (1,a od 1919 2 p. uł.); po wojnie (por. rez.) studiował inż. lądową w Polit. Warsz., a nast. pracował jako mierniczy mieszkając we wsi Marianowo (bialostockie). (J.M.M.)

 

13. Tadeusz Marceli Caspaeri-Chraszczewski, "Lech"; 24.X.1891 W-wa - 26.VI.1975 W-wa; matka Maria Jadwiga, czł. PPS - Fr. Rew., ZS; 2 pluton; od lutego 1916r. w POW w W-wie; od XII.1916 do III.1918 więziony przez Niemców; w XI.1918 por. WP; absolwent prawa i nauk polit. UJ oraz warsz. Wydz. Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Nauk Polit.; w WP m.in. w 29 pp Strzelców Kaniowskich, w 67 pp Strzelców Wielkopolskich, w oddz. V Szt. Gen.; w XII 1927r. przydzielony do Gabinetu Wojskowego Prezyd. RP I. Mościckiego (szef kancelarii); od I. 1930r. mjr; we IX. 1939 internowany do k. wojny na Węgrzech; od VII 1945r. w kraju, m.in. pracował w Czerwonym Krzyżu oraz przy odbudowie stolicy; miał syna Włodzimierza. (J.M.M.)

 

14. Czesław Chmielewski, "Rafał"; 11.VII.1894 W-wa -24.VIII.1924 Grudziądz; czł. ZS; 4 pluton; ranny pod Łowczówkiem; więzień Havelbergu; POW; wojna 1920; w WP w 64 pp Strzelców Murmańskich w Grudziądzu (J.M.M.)

 

15. Zbigniew Ciecierzyński, "Zbych"; 1892 W-wa - 19.IX.1914 w bitwie pod Uciskowem; czł. ZS; 3 pluton; (J.M.M.)

 

16. Józef Ciupiał (Cupiał?) "Bukowski"; - ur. 1.IV.1895r. w Sławkowie pow. Olkusz; zm. w 1927r. w Sławkowie (gruźlica); syn Kazimierza i Tekli z d. Malinowska. 1 pluton; (Mieczysław Czuma w "Przekroju" z dnia 7. VIII. 1988, podaje to nazwisko w brzmieniu: Ciupiał; J.M.M. s. 48 - Ciupiał, s. 89 - Cupiał; S. Pomarański w wyd. w 1934 r. opr. "W awangardzie. Ze wspomnień Piłsudczyka"- Ciupał; M. J. Olexińska, Polskie pseudonimy wojskowe, w: Panteon Polski nr 73, XI.1930, s. 10, Cupiał; Kasprzycki - Cupiał)

 

17. Eugeniusz Czaykowski, "Tomasz Jastrzębski"; 29.XII.1890 W-wa - zm. w VIII.1942r. w Warszawie; czł. PDS; 4 pluton; POW, w składzie krakowskiego Baonu Akademickiego; w WP od 1918; absolwent medycyny UJ, lekarz w Bydgoszczy, a od 1935 w W-wie; czł. BBWR (J.M.M.)

 

18. Zygmunt Dąbkowski "Korczak"; 11.XII.1896 w Bolesławinie (pow. Biłgoraj) - 31.X.1926 Lublin; syn Edmunda i Bronisławy z d. Pomianowska; czł. PDS; na Oleandry uciekł z gim. w Zamościu; 3 pluton; ranny pod Marcinkowicami; po wyzdrowieniu w POW i WP; żonaty z Ireną z d. Bołdok, pozostawił syna Andrzeja; zm. na atak serca (J.M.M., s.90; list syna P. Dąbkowskiego - Andrzeja, opublikowany w "Przekroju" w nr z dn. 9.X.1988r.) 19. Eustachy Jan Karol Dąbrowiecki ps. Eustachy Wirski; 23.X.1892 Lwów - 4.VI.1958 Londyn; syn Wojciecha Stanisława i Wandy z d. Hauke; czł. Zarzewia i PDS; przybył na Oleandry z patentem oficerskim; podoficer; wyszedł z Kadrówką jako sierżant; 7.IX.1914r. przeniesiony na stan. Komendanta 2 kompanii Batalionu Kieleckiego; nast. w VI batalionie 1 Bryg. (J.M.M.)

 

20. Bolesław Ignacy Florentyn Długoszowski ps. Wieniawa; 22.VII.1881 w Maksymówce (lwowskie) - 1.VII.1942 w Nowym Jorku (samobójstwo); syn Bolesława i Józefy z d. Struszkiewicz; absolwent medycyny (UJ); podczas studiów plastycznych w Paryżu zw. się z ruchem strzeleckim; tam mialo miejsce pierwsze spotkanie z J. Piłsudskim; poeta, literat, tłumacz, malarz; 4 pluton; po czterech dniach marszu z Kadrówką wstąpił do ułanów Beliny; w XII 1914 podpor. - dow. plutonu 1 szwadronu; od 1915 w Sztabie 1 Bryg.- adiutant Komendanta; po lipcu 1917 r. powołany do armii austriackiej (lekarz w Krakowie); POW; więzień bolszewicki; po zwolnieniu (ucieczce?) adiutant Piłsudskiego (XI. 1918- VI. 1920); współautor planu operacyjnego wyprawy kijowskiej; attache wojskowy w Bukareszcie (1920); absolwent Wyższej Szkoły Wojennej (1923-25); dow. 1 p. szwoleżerów J. Piłsudskiego (1926-28); komendant Miasta W-wy; dow. 1 BK; p.o. dow. 2 DK; ambasador w Rzymie; gen. dyw.; wyznaczony przez Prezydenta RP I. Mościckiego na swego następcę; wykonanie tej woli zostało udaremnione przez gen. Sikorskiego, który również odrzucał wszelkie prośby Wieniawy o powołanie Go do wojska na jakiekolwiek stanowisko; wraz z drugą żoną i córką Zuzanną wyjechał do Stanów Zjednoczonych zarabiając na życie odczytami, pisząc w Dzienniku Polskim, zarabiając m.in. jako introligator; popełnił samobójstwo już jako mianowany ambasadorem RP na Kubie (P.J. Witek, Wieniawa - ogrodnik patriotyzmu, Oleandry nr 4, Kielce, sierpień 2002; I. S. Pietraszek, Pierwszy kawalerzysta II Rzeczypospolitej, Oleandry nr 4). Trzecie imię Wieniawy - w brzmieniu Florian wymienia wiele opracowań, w tym J. M. Majchrowski. Opierając się na pracach biograficznych (Wojciech Grochowalski, Ku chwale Wieniawy. W 120 rocznicę urodzin, Łódź 2001, s. 9; Witold Dworzyński, Wieniawa, poeta, żołnierz, dyplomata, W-wa 1993; T. Kryska - Karski�, notka biograficzna, s. 65 ) opowiadamy się za imieniem Florentyn.

 

21. Janusz Wacław Dłużniakiewicz ps. Sęp; 20.XI.1889 lub 1.X.1888 w miejscowości Wacławów- 19.X. 1932 utonął w Sanie pod Kuńkowicami; syn Zygmunta i Janiny z d. Golcz; czł. ZWC i ZS; 2 pluton; przez jakiś czas w oddziale wywiadowczym; por.(2.VII. 1915 r.); z ramienia POW komendant placu w W-wie (1916), a następnie komendant okręgu łomżyńskiego POW; internowany w Beniaminowie; więziony w Werl (do X.1918); w WP kpt.; po zakończeniu wojny z bolszewikami awansowany na majora; pozostał w WP pełniąc funkcje dowódcze m. in. w 28 pp Strzelców Kaniowskich, 1 pp. Leg., 33 pp., 2 p. Strzelców Podhalańskich w Sanoku (płk); żonaty z Teresą z d. Buryan. (J.M.M.)

 

22. Henryk Dobrowolski ps. Sęk; 1895 - 22.XII.1914 pod Łowczówkiem; skaut, czł. ZS i ZWC; 2 pluton; brał udział we wszystkich bojach oddziału kadrowego; sierżant (postać opisana przez Juliusza Kaden Bandrowskiego w opowiadaniu "Śmierć trzech sierżantów". (J.M.M.)

 

23. Franciszek Doleżko ps. Franciszek Bogdanowicz; 26.XI.1893 w m. Zwierzyniec k. Szczebrzeszyna - zm. po II wojnie na terenie zajętej przez sowieckie oddziały Polski; syn Błażeja i Józefy z d. Jacak; czł. PDS; 4 pluton; uczestniczył w walkach oddziału kadrowego do II.1916; dwukrotnie ranny; POW; urzędnik MSWojsk. (J.M.M.)

 

24. Adam Kazimierz Dziembowski ps. Huragan; 26.XI.1892 w Dobrochowie k. Olkusza - poległ 22.X.1914r. pod Laskami; syn Józefa i Pauliny z d. Raczyńska; czł. PDS; 2 pluton; 2 kompania III baonu 1 pp.; plutonowy (J.M.M.)

 

25. Adam Wincenty Englert ps. Judym, Żołnierz; 11.XI.1890 w Stepaniu (pow. Równe Wołyńskie) -4.X.1958 w Londynie; syn Ludwika i Józefy Kotwicz-Henikowskiej; czł. ZMPN, ZWC, ZS; absolwent Szkoły Handlowej; student historii (UW); 1 pluton; st. wachmistrz żandarmerii (poł. 1915); POW (używał wówczas ps. Tadeusz Korbut, Piotr Wysocki); podchorąży (1916); WP (do 1938); wykładowca historii w Korpusie Kadetów w Grudziądzu (kpt); kier. Archiwum Wojskowego Biura Hist.; dr historii; pierwszy dyr. Archiwum st. m. Warszawy (do 1940); ppłk żandarmerii; publicysta (m.in. w Bellonie, Przeglądzie Historyczno - wojskowym, Encyklopedii Wojskowej); podczas kampanii wrześniowej z-ca komendanta obrony p-lot. W-wy; ZWZ, AK, BIP; ps. Sęp; aresztowany 4.IV.1943 po akcji pod Arsenałem; więzień Oświęcimia, Sachsenhausen, Oranienburga, Buchenwaldu (do 14.IV.1945); czł. Misji Wojskowej w Paryżu (1945-1946); 2 Korpus Polski; od 1947r. w Londynie (min. we władzach Inst. J. Piłsudskiego); żona Wanda Rotwand (1892-1974, czł. POW), trzech synów (m. in. Juliusz, na którego relacje powołuje się J.M.M.)

 

26. Stefan Fabiszewski ps. Tadeusz; ur. 18.VI.1896r. w m. Gostynin (w Szałkach k. Gostynina ?); zm. w W. Brytanii 12.I.1974r.; syn Tomasza i Józefy z d. Szczypkowska; czł. ZS; pluton?; ranny pod Jastkowem; internowany w Szczypiornie i Łomży (uciekł w III. 1918); POW; w oddz. Gen. L. Żeligowskiego (IX.1918-IV.1919); ppor. WP; ucz. 1 Powst. śląskiego (VIII. 1919); 62 pp. Strzelców Kaniowskich; por. (VII.1920); dow. 3 komp. 142 pp.; po wojnie w III baonie 13 pp. w Rembertowie; 73 pp.; 19 DP (1923-1924); 28 pp.; mjr (1928); komend. Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (1933-1938) a nast. w oddziale zamkowym Prezyd. RP; po IX 1939 we Francji, a później W. Bryt.; publicysta Tygodnia Pol. I Dziennika Pol. i Dziennika Żołnierza; żonaty. (J.M.M.; Dziennik Polski i Dziennik Żołnierz 1974 nr 13)

 

27. Józef Bohdan Ferencowicz ps. Krzesz; 9.X.1890 w Starym Olkuszu - poległ 27.IX.1939 w Szacku; syn Florentyna i Jadwigi z d. Krumpl; współtwórca Sokoła w Belgii; wiceprezes Pol. Zachodnioeuropejskiego Zw. Sokolego; współorg. PDS w Belgii; 3 pluton, sekcyjny; instruktor szkoły podofic. 1 pp. w Częstochowie (XI.1914); w kier. oddz. wywiadowczego w Częstochowie; od VII 1915 w częstoch. POW; oficer POW (III.1917); ucz. wojny z bolszewikami (9 pp.); kpt. WP; absolwent kursu dow. baonów w Rembertowie (1920-21); dow. baonu sztabowego 9pp.; nast. w sztabach 3 DP Leg. w Zamościu i 7pp. w Chełmie Lub.; mjr (1928); od 1929 w Biurze Personalnym MSW; szef PW i WF w dow. KOP (1929-39); ppłk; oficer sztabu w Zgrupowaniu KOP gen. W. Orlicz-Ruckemanna (IX. 1939); kawaler. (J.M.M.)

 

28. Władysław Ferencowicz ps. Graf; 24.I.1894 w Lgowie (gub. kurska) - zaginął po 1920r., wzięty do niewoli przez bolszewików; syn Władysława i Zofii; czł. PDS; 3 pluton; od III.1915 w 3 baonie 1pp.; komendant posterunku wywiadowczego 1 Bryg. W Częstochowie (1916), a nast. komendant I Obwodu Okręgu Va Częstochowa POW; aresztowany (więzienie w Częstochowie, obozy w Havelbergu i Modlinie; do VIII.1917); od XI.1918 w WP; ucz. wojny z bolszewikami; kpt.; losy nieznane od 17.VIII.1920 kiedy to został wzięty do niewoli przez bolszewików. (J.M.M.)

 

29. Marian (Marcin? - takie imię podaje Czuma) Ludwik Frydrych ps. Marian Szulc, Szul, Ludwik Wielgat; 14.VIII.1897 w Piotrkowie - poległ 18.IX.1939 w Dąbrowie Starej (Puszcza Kampinoska); syn Jana i Marii z d. Wielgat; czł. tajnego skautingu i PDS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich walkach oddz. kadrowego; ranny pod Kozinkiem i Sobieszczynami; absolwent szkoły oficerskiej w Zambrowie; internowany w Szczypiornie i Łomży (uciekł w I.1918); org. POW w Łomżyńskiem i Ostrołeckiem; w WP (33pp. w Łomży); uczestnik wojny z bolszewikami, ranny; kpt., mjr - dow.1 baonu 33pp.; kwatermistrz warsz. 30 pp. (1928), dow. baonu w bydgoskiej Szkole Podchor. (1929); ppłk (1930); z-ca dow. 18pp. w Skierniewicach; kier. Okręgowego Urzędu PW i WF w Grodnie (1932); szef wydz. w Państwowym Urzędzie WF i PW (1934); Komendant Gł. ZS (do 1938); dow. 60 pp. w Kaliszu; we IX.1939 wraz ze swym pułkiem w składzie 25 DP. (J.M.M.)

 

30. Stanisław Gajewski ps. Chłop, Stanisław Mokrski; 14.X.1891 we wsi Mokra Prawa k. Skierniewic - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Walentego i Marii z d. Bergiełło; założyciel ZS w Zurychu; 3 pluton; uczestniczył w walkach oddz. kadrowego do 28.XI.1914r.; z powodu choroby zwolniony ze służby wojskowej; ochotnik w wojnie z bolszewikami; po zakończeniu wojny urzędnik w warsz. Zarządzie Miejskim. (J.M.M., R. Zieliński, Przekrój z dn. 9.X.1988).

 

31. Stanisław Gieysztor ps. Szachowski, Pionek; 15.IX.1891 W-wa - zginął 23.XI. 1940 w obozie w Oświęcimiu; syn Feliksa i Józefy z d. Gorazdowska; czł. Strzelca; 3 pluton; uczestniczył we wszystkich walkach oddz. kadrowego (do 20.IX1914); ranny pod Uciskowem; zwolniony ze służby (choroba płuc); od III.1917 w POW w Janowie Lubelskim; od XI.1918 w WP (1 p. art. Leg.); por.; m.in. komendant wojskowej straży pożarnej w Kielcach (1922); 2 p. art. polowej Leg.; kpt. (1930); komendant Straży Ogniowej w W-wie (1935 do aresztowania w VII.1940); więzień Pawiaku, wywieziony do Oświęcimia; żonaty z Marią Ryttlówną; 3 dzieci. (J.M.M.)

 

32. Jerzy Gliński ps. Eustachy, 8.VIII.1896 w Hrebenów - 4.XI.1940 Edynburg; syn Jana i Eugenii z d. Amirowicz; współtwórca warsz. skautingu; czł. ZS; 2 pluton; później w kawalerii (do XI.1917), wachmistrz w 1 p. uł. Beliny; po kryzysie przysięgowym wcielony do austr. wojska (dezercja); POW na ter. Kongresówki; po XI.1918 w WP min. w 7 p. uł.; uczestnik wyprawy wileńskiej i wojny z bolszewikami; rotmistrz; więzień moskiewski (1920-1921, ucieczka); mjr (1928); ppłk (1935); we IX.1939 dow. broni pancernej Armii Pomorze; obrońca W-wy; zbiegł z niem. niewoli do Francji (komendant Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Sergnan a później w Szkocji). (J.M.M.)

 

33. Stanisław Głazowski ps. Sokół, 14.IV.1894 - zm. w drugiej połowie lat 60-tych w W. Brytanii; syn Bronisława i Julii z d. Marcinkowska; czł. skautingu i PDS; 4 pluton; od XI.1916 w POW; od XI.1918 w WP; uczestnik wojny z bolszewikami; nauczyciel w Kuźnicy (białostockie); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

 

34. Tadeusz Głodowski ps. Boruta; 1.IV.1895 Topola Królewska w pow. łęczyckim - 3.XI. 1975 W-wa; syn Józefa i Stanisławy z d. Karśkiewicz; 3 pluton; po zajęciu Kielc odesłany na tyły (choroba); spółdzielca, redaktor; 1922- 1926 emigracja zarobkowa w Brazylii; uczestnik Powstania Warszawskiego; po II wojnie pracownik spółdzielczości, red. nacz. wydawnictw Instytutu Ekonomii i Organizacji Przemysłu; żonaty, miał dzieci (J.M.M.)

 

35. Eugeniusz Józef Głowacz ps. Zenobi, Ojstaszewski, (niektóre opr. podają ps. Ostaszewski) 2.II.1890 w Stenrażyce na Wołyniu - brak danych o dacie i miejscu zgonu; czł. ZS; matka Stefania z d. Jasińska; 1 pluton; kawalerzysta Beliny, brał udział w walkach 1 p. ułanów; po wojnie w 7 p. uł.; rotmistrz (1927); referent Departamentu Kawalerii MS Wojsk.; w l. 1931 - 38 w służbie liniowej w Brześciu nad Bugiem; latem 1938 r., przeniesiony w stan spoczynku; dalsze losy nieznane (J.M.M.)

 

36. Kazimierz Fryderyk Goebel ps. Taternik; 12.I.1892 r. W-wa - zm. 11.XI.1966r. w Olsztynie; syn Stefana i Marii z d. Wolska; czł. ZWC i ZS; 1 pluton; uczestniczył w walkach oddziału kadrowego do 1916 r.; ranny pod Nowym Jastkowem, po wyzdrowieniu w POW; od XI.1918 w WP min.: adiutant w Kozienicach, wojska łączności przeszkolony wojskowo w Paryżu, został komendantem stacji radiotelegraficznej w Poznaniu (VIII 1920 r.); kpt. (1921); oficer łącznikowy Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Poczt. i Telegrafów w W-wie; w styczniu 1927r., zastępca delegata Szt. Gen. dla spraw łączności w Min. Poczt. i Telegrafów; mjr (1928r.),; dowódca II baonu w pułku radiotelegraficznym; szef łączności MS Wojsk.(1929); ppłk (1932r.); odbył staż w jednostkach armii francuskiej (lipiec-sierpień 1930) i włoskich (IX - X 1931); Delegat Rządu RP na międzynarodową konferencję telekomunikacyjną w Paryżu (1932); przeniesiony w stan spoczynku (1935); szef wydz. a nast. wiceprezes Dyr. Okręgu Poczt. i Telegrafów w Wilnie; żonaty z Wiktorią Okuljar; miał dwoje dzieci; po 1936 losy nieznane (J.M.M.; )

 

37. Miłosz Gabriel Tadeusz Grodecki ps. Oskierko; ur. 5 (17 wg. Kalendarza używanego w Rosji).IV.1890 w osadzie Sokoły na Mazowszu - 14.XI.1975 W - wa; syn Franciszka oraz Barbary z d. Tyrawska; pluton sanitarny; absolwent medycyny UJ; w WP od VII 1919 do końca 1923; dr wszechnauk medycznych; por.; lekarz uzdrowiskowy w Druskiennikach i Szczawnicy a następnie Kasy Chorych w W-wie; autor projektu ustawy przeciwgruźliczej oraz art. o tematyce medycznej; w czasie wojny w niepodległościowej konspiracji; po wojnie współorganizator Związku Lekarzy Państwa Polskiego. (J.M.M.)

 

38. Franciszek Grzybowski ps. Kruk Biały; 9.III.1891 Chrzanów - poległ 18.II.1919 pod Kozicami; czł. PDS i ZS; 2 pluton; ppor.(X.1914); po kryzysie przysięgowym wcielony do wojska austriackiego, zdezerterował z frontu włoskiego; POW w Kongresówce; od XI.1918 w WP m. in. 8 pp. Leg., uczestnik walk o Lwów, kpt. (XII. 1918); pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa; awansowany pośmiertnie na stopień ppłk (J.M.M. oraz notka pośmiertna w: Panteon Polski nr 23, luty 1926, s. 15)

 

39. Jan Michał Hapiczuk ps.?; 7 lub 8.VIII.1897 w Chrzanowie - 7.I.1972, Chrzanów; syn Joachima i Cecylii z d. Sitko; współorganizator chrzanowskiego ZS; 4 pluton; walczył do 1917; wcielony do armii austriackiej; w WP od 1919; uczestnik wojny z bolszewikami; rezerwa 1921; powrót do Chrzanowa, gdzie pracował fizycznie aż 1970; żona Wiktoria z d. Potocka; syn Wiktor i córka Emilia. (J.M.M., Czuma)

 

40. Stanisław Kazimierz Hiller ps. Ignacy Nowak; 28.XII.1891 Łódź -5.VII.1965 Gdańsk; syn Józefa i Julii z d. Jarzęcka; student medycyny 4 pluton; chorąży sanitarny (1916); oficer sanitarny w 1 DP w Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojskowego w Wilnie (1919-20); kpt.; absolwent medycyny, pracownik naukowy UJ; prof. Uniwersytetu Wileńskiego; od VIII. 1939 lekarz mjr Szpitala Wojskowego na Antokolu w Wilnie; kurator tajnego szkolnictwa średniego; współpracownik Komendy Wileńskiej AK; organizator powojennego szkolnictwa medycznego w Gdańsku; prof. Akademii Medycznej w Gdańsku; czł. PAU, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, PT Histochemików i Cytochemików, od 1961 na emeryturze; autor licznych prac naukowych; żona Maria z Olszewskich (1918); córka Anna i syn Jan. (J.M.M.)

 

41. Roman Horoszkiewicz ps. Woynicz; 27.I.1892 Sałówka pow. czortkowski - 11.XII.1962 zm. najprawdopodobniej w Opolu; czł. PDS, poeta; 2 pluton; uczestnik walk o Kielce; od 12.VIII.1914 w oddziale Beliny; ppor.; ochotnik wojny z bolszewikami; kpt.; uczestnik III Powstania śląskiego; pracownik muzealnictwa i szkolnictwa na Kresach Wsch.; komendant podokręgu tarnopolskiego ZS, szef propagandy w Komendzie Głównej ZS; przed II wojną pracownik Polskiego Radia w W-wie i Baranowiczach; obrońca W-wy we wrześniu 1939; przez całą wojnę w oflagach niemieckich; po wojnie pracownik muzealnictwa i WRN w Opolu; czł. założyciel Instytutu śląskiego Komitetu Badań Prehistorycznych, Klubu Pisarzy; autor wielu prac literackich, naukowych i wspomnień (J.M.M.; Encyklopedia Powstań śląskich, Opole 1982, s.173-174; W okresie międzywojennym autor wielu art. na temat twórczości legionowej (A. Roliński, "A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914 -1918. Antologia", wyd. 1989, s. 443, 451, 456 - 457. Przy tym nazwisku spotykamy u J. Majchrowskiego dwie sprzeczne ze sobą informacje: s. 14 "Roman Horoszkiewicz "Woynicz", oddelegowany 5.VIII do Krzeszowic w celu przygotowania kwater dla zbierających się tam strzelców, do Kompanii dołączył w dwa dni później"; a na s. 104 stwierdza "Wyruszył z Kadrówką w pole w II plutonie").

 

42. Karol Idzikowski ps. Babinicz; ur. w Skarżysku 4.XI. 1894 - zm. 14.XI.1980 w Wąchocku; syn Antoniego i Antoniny z d. Gładyś; czł. PDS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich bitwach oddziału kadrowego a także w walkach o polskość Lwowa i Wilna oraz w wojnie z bolszewikami; osadnik wojskowy w Barbarynie gm. Dołhinów pow. Wilejka; IX.1939- 1944 więzień łagrów; uciekł do Kraju; przez pewien czas był drogmistrzem w Wąchocku; żona Pelagia z Więckowskich, syn w wieku lat 7 zmarł w Rosji. (J.M.M.)

 

43. Konstanty Piotr Jabłoński ps. Kostek, Student; 3.VI.1893 w Kaliszu - 1945 (brak danych o miejscu i przyczynach zgonu); syn Konstantego i Marii z d. Szulczewska; czł. ZWC, ZS; 4 pluton; przeszedł cały szlak oddziału kadrowego; ranny 1.VII.1915; internowany w Szczypiornie; POW; od XI.1918 w WP min. w 23 pp.; oficer zawodowy na froncie do IX.1921; oficer sztabu 27 DP; dow. kompanii w 71 pp., mjr (1927); prac. Departamentu Piechoty MSWojsk.; komendant okręgu ZS w Lublinie (1933-1939); we IX.1939 w I oddziale sztabu Armii Poznań; dalsze losy wojenne nieznane.(J.M.M.)

 

44. Stanisław Jachimowski ps. Czarny; ur. 27.XI. 1896 r. w Sosnowcu; czł. PDS w Zagłębiu Dąbrowskim; 4 pluton; pracownik Urzędu Celnego w Katowicach (lata trzydzieste). (J.M.M.)

 

45. Andrzej Jakubowski ps. Łokietek; 25.XI.1889 Ćmielów - brak danych o dacie i miejscu zgonu; syn Jana i Marii z d. Chodurska; czł. OB. PPS (okręg ostrowiecki) i ZS; 3 pluton; 12.VIII.1914 awansowany na kaprala; w oddziale kadrowym do 29.IX.1915 (ranny); internowany w Szczypiornie i Łomży; PSZ; WP podoficer zawodowy, chorąży w 9 pp. Leg. w Zamościu. (J.M.M.)

 

46. Antoni Jakubowski ps. Sabin; 2.VI.1887 W-wa - 12.IX.1960 W-wa; zesłaniec Sybiru, czł. S., PPS; jubiler; pluton?; ucz. walk niepodległościowych na śl. Cieszyńskim (1919-1920); współorg. Zw. Leg. Pol.; prezes ZG Zw. podoficerów rezerwy RP (od 1929); senator (1938); w czasie II wojny w konspiracji niepodległościowej; po Powst. Warsz. w niewoli niemieckiej; aresztowany w 1952 przez UB w Krakowie, więziony w Krakowie i W-wie; brak danych co do okoliczności śmierci. (J.M.M.)

 

47. Lucjan Karol Janiszewski ps. Pluch; 6 lub 8.VI.1891 Dąbrownica pow. Sarny - zamordowany przez bolszewików w IV.1940 w Charkowie; syn Władysława i Antoniny z d. Wysoczańska; czł. ZWC i ZS; 1 pluton; przeszedł z oddziału kadrowego do 5 pp.; ppor.; internowany w Beniaminowie; POW; w WP min. dow. komp. w 22 pp. (1919, por.); absolwent Wyższej Szkoły Wojennej (1923); referent sztabu Generalnego; szef sztabu OK. III Grodno (1929, ppłk); dow. pułku KOP "Głębokie", płk; we IX.1939 dow. piechoty dywizyjnej w 35 DP Rez.; obrońca Lwowa; więzień Starobielska. (J.M.M.)

 

48. Stanisław Wiktor Jankowski ps. Ziemowit; ur. 28.X.1891 w W-wie; syn Wiktora i Marii z d. Nowicka
.; czł. ZS; 1 pluton; dalsze losy nieznane; wiadomo, że w latach 30-tych był przewodniczącym zw. byłych czł. ZS z Europy Zach. (J.M.M.)

 

49. Stefan Jan (Jan Stefan?) Jankowski ps. Stefan Wernyhora; 10.II.1895 W-wa - data i miejsce zgonu nieznane; syn Karola i Anny Karoliny z d. Dzierzęcka; PDS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich bojach oddziału kadrowego; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW; WP min. zawodowy oficer w 1, 7 i 5 pp. (do 1924, por.); absolwent Wyższej Szkoły Gospodarstwa Krajowego (1928); nadleśniczy w Nowych święcianach; osadnik w Głębokiem na Wileńszczyźnie; żonaty. (J.M.M.)

 

50. Józef Jarema ps. Ziutek; 26.XII.1897 Mozyrz (mińszczyzna) - zm. na Uchodźstwie w 1974r.
; syn Jerzego i Marii z d. d^Abancourt; czł. PDS w Petersburgu; pluton?; ranny pod Łowczówkiem; internowany w Szczypiornie i Łomży; w WP 1919-1921, sierżant; urzędnik w Pucku, Wilnie, we Lwowie i w Poznaniu (1932); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

 

51. Ignacy Jasiński ps. Zawisza; 31.VII.1895 Paulinów (Lubelszczyzna) - 29.I.1943 obóz w Oświęcimiu; syn Hipolita i Józefy z d. Chmurzyńska; czł. PDS; absolwent szkoły podoficerskiej; 4 pluton; ranny w V.1915; niewola moskiewska do jesieni 1921; budowniczy w Sosnowcu; w II wojnie w konspiracji niepodległościowej na terenie Zagłębia; aresztowany i wywieziony do Oświęcimia 20.X.1942.(J.M.M.)

 

52. Stefan Jóźwik ps. Stefaniusz, Stecki;14.VIII.1894 W-wa - data i miejsce zgonu nieznane; syn Jana i Augustyny z d. Wajs (Wejs?); czł. PDS; 1 pluton; przeniesiony do art.; absolwent Szkoły Podch. w Ostrowi-Komorowie (1918), nast. w WP min. w 3 pp., 9 pp.; ranny pod Sokolnikami podczas obrony Lwowa (I.1919); kpt.; uczestnik wojny z bolszewikami, ranny (VII.1920); 49 pp. Kołomyi - dow. baonu; 57 pp., mjr, dow. baonu; przeniesiony w st. spoczynku w 1934; dalsze losy? (J.M.M)

 

53. Kazimierz Kamieński ps. Luboń; 2.III.1891 Humin (pow. błoński) - poległ pod Łowczówkiem 22.XII.1914; syn Edmunda i Justyny z d. Trębicka; czł. PPS - Frakcji Rew., petersburskiej ZWC, ZS; 2 pluton; wraz z kilkoma kolegami ze swego plutonu pozostał w Słomnikach jako strzelecka załoga tej miejscowości; pod Łowczówkiem miał st. plutonowego; po śmierci awansowany na sierż. (J.M.M)

 

54. Mieczysław Anastazy Kamiński ps. Marek, Obotrycki; 15.IV.1894 Żychlin k. Kutna - ur. w m. Żychlin k. Kutna; zm. 1987r. (pochowany na cmentarzu w Pyrach); syn Ottona i Wandy z d. Słuchocka; czł. ZS; 3 pluton; do lutego 1915 w oddziale kadrowym, następnie w 4 baterii 1 p. art.; ukończył kurs podoficerów artylerii; plutonowy; w WP od 14.XI.1918; m.in. 1 p. art., wojna z bolszewikami (adiutant w 3 dak.); por.; służbę zakończył w 1 dak. w W-wie, skąd najprawdopodobniej przed IX.1939 odszedł do cywila. (J.M.M.)

 

55. Kazimierz Karski ps. Jur; syn Jana i Marii z d. Mrozowska. Ur. 1888 W-wa - poległ 23.VI.1915 pod Wojciechowicami; czł. emigracyjnej PPS, PDS; 1 pluton; kapral - ułan Beliny. (J.M.M.)

 

56. Mieczysław Karski ps. Witeź; 25.X.1888 Zawidzk (pow. sierpecki)- rozstrzelany w warszawskiej Cytadeli 22.V.1944; syn Adolfa i Marii z d. Gorzechowska; czł. emigracyjnej PPS Frakcji, ZWC, komendant belgijskiego ZS; 1 pluton; następnie w kawalerii, m.in. zastępca dow. szwadronu 1 p. uł.; internowany w Beniaminowie; w WP od XI.1918 w 7 p. uł., por.; od 1919 w W-wie (Dowództwo Okręgu Generalnego - inspektor jazdy); przeniesiony do rezerwy 1922 w st. mjr; w cywilu m.in. radca w Min. Skarbu,; ZWZ, AK; aresztowany w IV.1944, więziony na Pawiaku. (J.M.M.)

 

57. Tadeusz Adam Kasprzycki ps. Zbigniew; 16.I.1891 W-wa - 4.XII.1978 Montreal; syn Józefa i Marii z d. Staworzyńska; czł. ZWC, oficer ZS; org. ruchu strzeleckiego w zab. ros.; komendant oficerskiej szkoły letniej w Oleandrach (VII.1914); komendant Pierwszej Kompanii Kadrowej; 8.VIII.1914 przekazał komendę K. Piątkowi ps. Herwin; przeniesiony, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, do sztabu; kpt. (1915); komendant nacz. POW; delegowany przez Komendanta J. Piłsudskiego do Tymcz. Rady Stanu; po aresztowaniu Piłsudskiego współzałożyciel "organizacji A"; w XI.1918 w MSWojsk. Rządu Daszyńskiego w Lublinie; szef Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza; 1919-21 studia wojskowe i dyplomatyczne we Francji; płk Sztabu Generalnego (1923); szef Biura ścisłej Rady Wojennej; dowódca 19 DP, czynny w dyplomacji wojskowej; wiceminister spraw wojskowych; po śmierci Marszałka minister tego resortu; gen. dyw.(1936); internowany w Rumunii (IX.1939-44); w Londynie m.in. współzałożyciel Polskiego Uniw. na Obczyźnie ( PUNO), czł. Instytutu J. Piłsudskiego; od 1954 w Kanadzie; autor wspomnień "Kartki z dziennika oficera 1 Brygady"; dwukrotnie żonaty: z Marią z d. Rybczyńska zm. w 1939, z Zofią Kajzerówną; syn z pierwszego małż Tadeusz (1923-84). (J.M.M., T. Kryska - Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej; P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999).

 

58. Tadeusz Kaszubski ps. Kowalewicz; nieznana data i miejsce ur.- poległ 13.VIII.1916; czł. ZS; 2 pluton; do śmierci uczestniczył we wszystkich walkach oddziału kadrowego.(J.M.M.)

 

59. Juliusz Leopold Kelm-Koperczyński ps. Witold Jurski; 6.XI.1889 ur. w Glinicach k. Pułtuska; zm. 21.I.1923 r. w W-wie; syn Gustawa i Marii z d. Kelm - 1922; czł. PDS; 1 pluton; pluton sztabowy 1 Bryg., nast. kawaleria; od XI.1918 w WP min. w 7 p. uł.; por.; uczestnik wojny z bolszewikami; w 1921 w 3 p. szwol. (J.M.M)

 

60. Stanisław Kębłowski ps. Kazimierz Kunicki, Niania; 27.V.1893 Janówek pow. lądzki - zamordowany przez Ukraińców w I.1919r. po walkach pod Jaworowem; syn Ignacego i Stefanii z d. Namysłowska; PDS; 1 pluton; brał udział we wszystkich potyczkach III baonu 1 pp.; ranny pod Krzywopłotami; internowany w Szczypiornie i Łomży; walczył w obronie Lwowa; kapral. (J.M.M.)

 

61. Zdzisław (Edward?) Kleszczyński ps. Dzik; 6.IX.1892 Skrzeszowice pod Miechowem - 20.I.1984 Nowy York, pochowany w Doylestown; płk; syn Bogusława i Heleny z d. Czarnomska; absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Wiedniu (1914); czł. ZS; Beliniacy dotarli w okolice Jędrzejowa, a wracając na Oleandry, w majątku Bogusława Kleszczyńskiego w Skrzeszowicach, otrzymali pierwszych pięć wierzchowców z uprzężą i dodatkowe dwa siodła, które pomagał dźwigać (ochotnik) syn właściciela, Zdzisław; "Od 4.VIII. 1914, jako ósmy z kolei Beliniak, służył w oddz. ułanów pod ps. Dzik".; pluton? O Dziku, późniejszym oficerze 1pułku ułanów, pisaliśmy w 9 nr Oleandrów (s. 33); pod tym pseudonimem walczył potem w szeregach AK, jako dowódca Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej w ramach 106.DP AK; internowany w Beniaminowie; ppor. (1916); od XI.1918 w WP; w wojnie z bolszewikami w 11 p. uł.; mjr (1919); od 1922 w rezerwie; w 10 rocznicę wymarszu 1 patrolu Beliny gościł J. Piłsudskiego w Radziemicach; z ramienia BBWR poseł na Sejm (1928-35), senator RP (od 1935); IX.1939 - ochotnik (11 p. uł. w Mazowieckiej Bryg. Kawalerii); uciekł z niewoli niemieckiej, od XI.1939 w krakowskiej SZP; aresztowany III-VIII 1943; po uwolnieniu dow. wspomnianej wyżej Krak. BK (VIII.1944- - I.1945); przed aresztowaniem uciekł do Poznania gdzie przez krótki czas pracował jako asystent (Wydz. Rol. UP); od IX.1945 w Niemczech, od I. 1946 w 2 p. Ułanów Krechowieckich w Korpusie Polskim gen. Andersa; po paru miesiącach przeniesiony do rezerwy; 1946 -50 w W. Brytanii (współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego w Londynie); dalsze lata emigracji w USA- m.in. we władzach Instytutu J.P.; 19.III.1981 sporządził testament, w którym m.in. zapisał narożny dom przy krakowskim Rynku Gł. z ul. Wiślną na "perspektywiczną siedzibę Inst. J.P. w Kraju"; żonaty z Ireną z d. Mieroszewska; być może się mylimy zaliczając tą postać do Kadrówki (prosimy o inf.). (Mat. biogr. w op. o: Sowiniec nr 12, Kraków 1997, s. 28-29; Stanisław Przybyszewski, Kleszczyńscy, w: Tydzień Polski, Londyn, 5.V.2001, s. 9, 14; autor pomija imię Zdzisław, podając - podobnie jak J.M.M. - być może błędnie - Edward; ). Na str. 13 J. M. Majchrowski podaje inf. dotyczącą osób, które dołączyły do Kadrówki "już po przekroczeniu granicy". Zalicza do nich "ośmiu (? P.J.W.) harcerzy warszawskich" oraz "Edwarda Kleszczyńskiego "Dzika", który przyłączył się do oddziału i ze swego majątku przekazał konie oddziałowi Beliny". Faktycznie 7 harcerzy, do których przystał Czesław Bankiewicz, który skautem nigdy nie był, choć nosił taki pseudonim, weszło w skład kadrowego oddziału już na terenach Kongresówki, ale inaczej było w przypadku Kleszczyńskiego. On przekroczył dwa razy granice - raz, wracając z patrolem Beliny na krakowskie Oleandry w dn. 4 sierpnia i drugi raz wyruszając ze Strzelcami (z Kadrówką lub z nast. oddziałami?).

 

62. Jan Kilich ps. Kufel; 23.I.1890 W-wa - 28.IV.1920 W-wa; syn Franciszka i Leonardy; czł. ZWC, ZS; pluton?; później w baonie kieleckim (do 15.IX. 1914), podoficer; dow. plutonu w 7 kompanii 3 pp. (pod koniec 1914); nast., do VIII. 1917 w innych formacjach legionowych; od XI. 1918 w WP; mjr; schorowany zmarł "z trudów wojennych" (J.M.M.)

 

63. Piotr Klimek ps. Rola; 25.IV.1895 w Księżomierz - Ziemia Lubelska - poległ 21.IX.1915 pod Stochodem lub 22.IX.1915 pod Trojanówką; syn Andrzeja i Katarzyny z d. Malinowska; czł. PDS; pluton?; w chwili śm. był sekcyjnym 1 kompanii III baonu 1 pp. (J.M.M.)

 

64. Leon Knobelsdorf ps. Kruk; 23.III.1896 Kijów - przed II wojną światową wyjechał z rodziną do Kolumbii, gdzie najprawdopodobniej zmarł (data śmierci nieznana) ; syn Wincentego i Emilii z d. Piasecka; czł. skautingu, ZWC, ZS; 1 pluton; kapral piech. 1 Bryg.; ranny w VIII.1915 pod Wysokiem Litewskim; 1 p. uł.; POW; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 do 1921 w WP, min. oficer wywiadu (Oddział II) w Rosji; ppor.; w cywilu min. związany z warsz. ZS; do IX. 1939 na pewno mieszkał w W-wie.(J.M.M.)

 

65. Aleksander Konarski ps. Wyrwicz; 13.II.1895 Skierniewice - poległ 24.VI.1915 pod Bidzinami; syn Walentego i Wiktorii z d. Jurkowska; PDS; pluton?; Beliniak. (J.M.M.)

 

66. ? Kosiński ps.?; pluton?; "brak pewności czy był członkiem Kadrówki. Strzelec, zginął 18.X.1914. pod Krzywopłotami" (J.M.M., s.114)

 

67. Ignacy Kowalczewski ps. Marian Sępiński; 30.I.1895 Dąbrowa Górnicza - 19.XII.1976 szpital w Penley (W. Brytania); syn Franciszka i Franciszki z d. Gącyłło; czł. tajnej org. skautowskiej; pluton? od 10.VIII.1914 w kawalerii; w 1 p. uł. do III.1917; wachmistrz; w WP od XI.1918, min. dow. szkoły podoficerskiej 3 p. uł., uczestnik wojny z bolszewikami; w 3 p. uł. doszedł do stanowiska p.o. dow. pułku, mjr; nast. służył w innych jedn. kawalerii otrzymując w 1934 awans do st. płk; na czele 17 p. uł. uczestniczył w zajęciu Zaolzia; dow. tym p. uł., w ramach Wielkopolskiej BK, walczył we IX.1939; ranny pod Brochowem (14.IX), objął w dwa dni później dow. całej BK; w PSZ na Zach. dow. 4 p. panc. "Skorpion" (w ramach 2 DP); po wojnie w Londynie; żonaty (1923) z Zofią hrabianką Potocką. (J.M.M.)

 

68. Leon Kowalczuk; ps. Lew, Jabłocki; ur. 24.IV.1895r. w Chomranicach (pow. Nowy Sącz), syn Jana i Apolonii z d. Widło; po 1936r. (komendant posterunku żandarmerii w Zakopanem); losy nieznane.

 

69. Czesław Kowalski ps. Sylwek?; - spotykamy dwie daty śm. : 19.IX.1914 i 24.VI.1915, pod Nowym Korczynem
- poległ pod Nowym Korczynem pluton? (J.M.M.)

 

70. Wincenty Kowalski ps. Huk; 10.X.1892 W-wa - 29.XI.1984 River Forest (USA); syn Józefa i Stanisławy z d. Żukowska; czł. ZWC i ZS; 4 pluton; następnie w artylerii; ppor.; internowany w Beniaminowie; od XI.1918 w WP min.: walki pod Lwowem; kpt. w 1 p. art. pol. - dow. baterii; mjr dow. baonu 5 pp (VIII-X.1920); nast. piastując wiele funkcji dowódczych, pogłębiając wiedzę wojskową (min. studia w Paryżu) awansowany na st. gen. bryg. (III.1939); w kampanii wrześniowej na czele wileńskiej 1 DP Leg.; ranny 24.IX. pod Tarnawatką dostał się do niem. niewoli; do k. wojny w obozie jenieckim; w PSZ we Francji i W. Bryt. (1945); od 1946r. w USA, gdzie m.in. był dyr. Inst. J. Piłsudskiego, pierwszym prezesem Pol. Bratniej Pomocy. (W notkach biogr. w: T. Kryska - Karski..., s. 115 data śm. 1985, Z. Mierzwiński, Generałowie II Rzeczypospolitej, W-wa 1990, s. 131 -136 d. śm. 1984; data 29.XI.1984 w pośmiertnym art.- Tyg. Pow. nr 49,7.XII.1986; J.M.M.).

 

71. Jan Kruszewski ps. Kruk Czarny; 18.VI.1888 Aleksandrów (pow. ciechanowski) - 28.III.1977 w domu polskich emerytów w Lailly-en-Val (Francja); syn Kazimierza i Wiktorii z d. Kołakowska; czł. ZS; dowódca / komendant / 4 plutonu; dow. kompanii w 1 pp Leg.; ranny 23.V.1915; kpt..; od II.1917 dow. szkoły oficerskiej 1 baonu 1 pp, a nast. kompanii szkolnej; internowany w Beniaminowie; w WP doszedł do st. gen. bryg.; we IX.1939 dow. pół. Zgrupowania Armii "Prusy"; 27.IX.1939 - IV.1945 w niem. niewoli (Murnau); później na emigracji we Francji; żonaty z Ireną Leszczyńską, córka Maria (J.J.M., P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999; T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie, s. 116).

 

72. Alfons Antoni Krysiński ps. Walenty; 13.I.1892 W-wa - 10.II.1984 Kielce; syn Franciszka i Natalii; czł. ZWC; pluton 4; 1915 ze względu na stan zdrowia zwol. ze służby; dr med. (UJ 1918); lekarz WP (do 1920); ppor.; do emerytury prac. jako lekarz w Radoszycach k. Końskich; po śmierci córki i żony mieszkał w Domu Pomocy Społ. w Kielcach.

 

73. Jerzy Bolesław (Bohdan?) Leon Krzymowski ps. Bajka; 30.III.1894 Kossobudy k. Zamościa - 19.VIII.1969 W-wa; syn Maksymiliana i Marii z d. Sroczyńskiej; czł. PPS, ZWC, ZS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich bojach oddziału kadrowego; ranny pod Polską Górą (VII.1916); internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 w WP, uczestnik wojny z bolszewikami; oficer wywiadu, mjr; w MSW (1936-1939); później w konspiracji niepodl., a po wojnie był urzędnikiem (brak inf.); żonaty z Henryką z Mordulskich; synowie - Krzysztof i Cezary. (J.M.M., imię Bohdan wg. wykazu T. Kasprzyckiego)

 

74. Jan Kuczyński ps. Zygmunt; 12.VI.1892 Biernacice pow. Ostrów Wielkopol. - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Filipa i Wiktorii z d. Jurga; czł. Sokoła, org. Strzelca w Hamburgu; 3 pluton; kapral (1915); internowany z II Bryg. na Węgrzech, później w niewoli niem., po ucieczce w PSZ i POW; zawodowy wojskowy; chorąży; po 1928 losy nieznane. (J.M.M.)

 

75. Kazimierz Kuśmierski ps. Leonard; 6.VII.1887 Raciąż - brak danych o miejscu i dacie zgonu; czł. ZWC; 1 pluton; po 3 miesiącach przeszedł do cywila; od 1916 w POW; uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent prawa (UW); w 1939 adwokat w Krzemieńcu; dalsze losy nieznane.

 

76. Edmund Lazarini de Colonna ps. Powiślak; 1886 W-wa - poległ pod Korczynem 19.IX.1914; inż.; pluton? (J.M.M.)

 

77. Aleksander Litwinowicz ps. Władysław, Grubszy; 27.II.1879 Petersburg - 14.I.1948 Szczecin; syn Włodzimierza i Katarzyny z d. Dybowska; inż. Politechniki Lwowskiej; czł. ZS; intendent Kadrówki; intendent oddz. dow. przez Piłsudskiego; kpt. (1916); po odmowie przysięgi zwolniony z szeregów Leg.; w WP od XI.1918, doszedł do stanowiska gen. bryg. (1923); wiceminister spraw wojskowych i Szef Administracji Armii (od 1936); 1939 -44 internowany w Rumunii; powrócił do Kraju w 1946, przez krótki okres pracował w Urzędzie Pełnomocnika Rządu d.s. Odbudowy; trzykrotnie żonaty. (T. Kryska-Karski...s. 122, J. M. Majchrowski, s. 58)

 

78. Eugeniusz Łada ps. Potok; 3.XI.1894 Łask na ter. Kongresówki - poległ w szarży pod Rokitną 13.VI.1915; syn Jana Ludwika i Walentyny z d. Jakubowska; miał 4 siostry; czł. ZS w Belgii; 1 pluton; od X.1914 w 2 p. uł. (J.M.M.)

 

79. Stefan Łannicki, poprzednio Stefan Kuczerawcew (wg Pomarańskiego: Kuczewarcew) ps. Poznańczyk; 27.X.1891 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Józefa Kuczerawcewa i Józefy z d. Burdynowska; czł. ZWC; Szkoła Oficerska w Stróży; 2 pluton; ranny (stracił oko), zwolniony ze służby; POW; urzędnik Powszechnego Zakł. Ubezpieczeń Wzajemnych; od 1935r. mieszkał w Radomiu. (J.M.M.)

 

80. Czesław Łęgowski ps. Średnicki; 30.VI.1895, ur. w Warszawie; zm. tamże, w 1951r., w pół roku po wyjściu z kazamatów UB; pochowany na Bródnie (W-wa); syn Józefa i Florentyny z d. Rusek; czł. PDS; 4 pluton; uczestniczył we wszystkich walkach oddziału kadrowego; ranny pod Tarłowem (30.VI.1915); internowany w Szczypiornie, po ucieczce z obozu w warszawskim POW, później w PPS; od III.1919 w WP gdzie doszedł do st. kpt.; ostatnie znane inf. dotyczą 1936 - komendant PW i WF w 33 pp. w Łomży, (J.M.M.)

 

81. Władysław Jan Łucki ps. Daniłko, Podobiński; 31.X.1895 Drochobycz - poległ podczas walk w ok. Konar w VI.1915r.; syn Józefa i Kazimiery z d. Derkacz; pluton?; 1 baon 1 pp. (im. Władysław i ps. Daniłko nie podaje J.M.M.; dane w op. o list R. Zielińskiego w: Przekrój z dn. 9.X.1988)

 

82. Seweryn Władysław Maciszewski ps. Wład; 20.I.1892 Czarnorudka k. Berdyczowa - 12.VII.1973 W - wa; syn Stanisława i Stefanii z d. Różańska; miał 7 rodzeństwa; czł. ZWC i ZS; 2 pluton; od X. 1915 do III.1917 w niewoli rosyjskiej; po wojnie odsunął się od polityki, pracował w oświacie zarówno w kraju jak i za granicą, dochodząc w 1935 r. do stanowiska podsekretarza stanu w MWRiOP; internowany w Rumunii do końca 1943, później w polskiej oświacie w Bukareszcie; po II wojnie we Wrocławiu, czł. ZNP, nauczyciel do 1963; ostatnie lata życia w W-wie; żonaty z Kazimierą Wilczyńską, syn Jarema i córka Teresa (J.M.M.)

 

83. Wincenty Franciszek (Wacław?) Makowski ps. Andrzej Wilk; 4.IV.1887 Stopnica- brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Ignacego i Rozalii z d. Kraus; czł. PDS; przydzielony do Kadrówki z polecenia Piłsudskiego; pluton?; w Legionach do 1916; w WP 1918 - 21; urzędnik adm. samorządowej i państwowej; ostatnia znana inf. dotyczy funkcji starosty powiatowego w Kole (IX.1939). (J.M.M. podaje tylko pierwsze imię Wincenty; M. Czuma - tylko imię Wacław; T. Kasprzycki - Wincenty; J. Osiecki - Wincenty Franciszek).

 

84. Jan Malinowski ps. Rudzki; 21.X.1894 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Kazimierza i Aleksandry; czł. PDS; 3 pluton; ranny pod Anielinem; internowany w Szczypiornie; uczestnik wojny z bolszewikami; ostatnia znana inf. dotyczy 1934 - osadnik wojskowy w Bujniewiczach (pow. nowogródzki). (J.M.M.) 85. Bronisław Manicki ps. Łamigłowa, ( wg Pomarańskiego: Łamigłówka); 3.IX.1893 Lipiny k. Radzymina - brak danych o miejscu i dacie zgonu; czł. PDS; pluton? goniec konny; od II.1915 - 1 p. uł; po kryzysie przysięgowym w POW; w WP od V.1919; ostatnie dane z 1936. (J.M.M.)

 

86. Bronisław Mansperl ps. Chaber, (Haber?); ur.13.III.1891 w Warszawie; syn Władysława I Rozalii z d. Majerczak - poległ prowadzą atak na bagnety 26.X.1915r. pod Wielką Niedźwieżą na Wołyniu (pod Kuklami?); czł. ZWC, ZS; 2 pluton; uczestnik wszystkich bojów 1 pp. Leg. w 1914 - 1915; por. 1 Br. Leg.; (szeroki biogram w Panteonie Polskim, z. 2, 1925r., s. 10 pisownię pseudonimu Chaber opieramy tym źródle, za którym podajemy także miejsce i datę zgonu; ps. Chaber a miejsce śm. pod Kuklami w: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, t.1, 1918 - 1939, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, reprint, W-wa 2002, s. 140, 169, 267; wg J.J.M. - poległ jako dow. plutonu pod Kuklami 20, 21 lub 22.X.1915; ps. Haber).

 

87. Mieczysław Józef Klemens Marusieński ps. Lelum, Brunon; 21.XI.1893 Rytwiany k. Staszowa - zaginął po bitwie pod Sobieszycami 2.X.1915; syn Kazimierza i Marii z d. Schneider; czł. ZS; 1pluton; od 23.IX.1914 w 1 pp. Leg.; ppor. (J.M.M.; Życiorys opr. przez p. Stefana Mierowskiego (prawnuka brata matki tego Legionisty) opublikowany w "Gazecie Stołecznej" z dn. 16.XII.1999r. pt. Mieczysław Marusieński. Wspomnienie). 88. Bolesław Mierzejewski ps. Strzecha; 28.IX.1895 Płock - brak inf. o dacie i miejscu zgonu; syn Stefana i Marii; czł. PDS; 2 pluton; 1 p. uł. (do 1915) a nast. 2 p. uł. (kampania wołyńska); internowany w VII.1917 przez wł. niem.; dalsze losy nieznane.(J.M.M.)

 

89. Jan Misiewicz ps. Roch; 18.VI.1894 W-wa - 12.VIII.1950 Włocławek; czł. ZS; 1 pluton; 1 pp. Leg, a od XII.1914 1 p. uł.; internowany; ochotnik w wojnie z bolsz.; oficer Policji Państwowej, autor pierwszego podręcznika "Podręcznik dla przodowników policji wykonawczej" oraz "Instrukcji dla Policji Państwowej z komentarzem"; red. prasy policyjnej; jego żona Janina była inicjatorką org. "Rodzina Policyjna" (1927); na wielu stan. dowódczych, m.in. przed II wojną z-ca kom. wojew. w Kielcach; uczestnik walk IX.1939; z polecenia Rządu RP na Uchodźstwie oficer łącznikowy Policji polskiej na dystrykt radomski; współorg. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (szef okręgu kieleckiego PKB od 1943); po wojnie w woj. gdańskim; żonaty; syn Michał. (J.M.M.)

 

90. Andrzej Molenda ps. Olszewski;23.IV.1897 we wsi Molendy k Kozienic - 17.X.1966 W-wa; syn Andrzeja i Józefy z d. Miśkiewicz; 4 pluton; III baon 1 pp. Leg., nast. w art.; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 w WP, min: obrońca W-wy w 1920; kpt.; w sł. czynnej do 1937; obrońca stolicy we IX.1939; jeniec niem. 1939-1943; po ucieczce z niewoli odszedł od ideałów piłsudczykowskich i związał się z działającymi z ramienia Moskwy komunistami (GL - AL.); 1944 - 1945 więziony przez Niemców (Lublin, Radom, Oświęcim, Buchenwald); po wojnie w LWP (płk) i ZBOWiD (J.M.M.)

 

91. Wiktor Momot ps. Brawura; 15 lub 17.X.1898 Skierniewice - zmarł z ran odniesionych w bitwie pod Kuklami 22.X. 1915; syn Tomasza i Anny z d. Wąsowicz; czł. PDS; 4 pluton; (notka biograficzna w: Panteon Polski nr 2, Lwów 1925, s. 9; J.M.M.)

 

92. Jerzy Morris - Malcolm ps. Poraj; 24.VII.1900 Bliżyn (Kielecczyzna) - zm. w 1934r.; syn Wiktora i Katarzyny z d. Kwiatkowska; czł. PDS; 3 pluton; od IV.1915 w 4 pp.; ranny pod Łowczówkiem i Rudką Miryńską; absolwent Szkoły Oficerskiej Leg. Pol.; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW; WP od XI.1918 do 1923; por.; urzędnik samorządowy ( Płońsk, W-wa, Modlin, Radomsko). (J.M.M.)

 

93. Józef Mrozowski ps.? brak danych o miejscu i dacie ur. i śm; pluton?;. tego nazwiska nie wymienia w swym opr. prof. Majchrowski; w Sztuce Leg. Pol. na str. 101 znajduje się przypis nr 308 dotyczący tej postaci: "1 Komp. Kadrowa, 1 komp. III baonu 1 pp. Stopień - kapral. - CAW, Księga komputowa 1 pp LP, sygn. 120.27.125.; (Czterech artystów w szeregach Kadrówki to: Józef Jarema ps. Ziutek, Józef Mrozowski, Józef Starzyński ps. Paweł oraz Jerzy Edward Winiarz ps. Orsza).

 

94. Aleksander Napiórkowski ps. Kordian; 20 lub 25.XI.1890 Chrzczony k. Łomży - poległ 18.VIII.1920 pod Ciechanowem; syn Ignacego i Bronisławy z d. Gutowska; absolwent elektroniki (Politechnika w Liege w Belgii); czł. PPS, ZS, ZWC; 1 pluton; ułan Beliny; w Leg. do VII.1917; od k. 1917 we władzach łódzkiego PPS; czł. Rady Naczelnej tej partii; ochotnik w wojnie z bolszewikami; ppor.; żonaty z Alicją Wysznacką, osierocił córkę. (J.M.M.) 95. Michał Włodzimierz Nodzeński ps. Jastrzębiec, Nowina; 29.IX.1896 Brzesko - zamordowany w IV.1940 w Katyniu; syn Stefana i Bronisławy z d. Waniek; pluton?; po zdobyciu Kielc, skierowany do szkoły piechoty; ranny pod Gołkowem 15.XI.1914, po wyleczeniu służył w 13 baonie strzelców armii austriackiej; ciężko ranny w VI.1915, po długotrwałym leczeniu uznany za niezdolnego do służby frontowej; po XI.1918 w administracji wojskowej do IX.1939; kpt.; więzień sowiecki w Kozielsku; żonaty z Anielą Małgorzatą z Tomaszkiewiczów. (J.J.M. nie podaje ps. Nowina).

 

96. Aleksander Nowak ps. Hauke; 24.II.1896 W-wa - 17.V.1956 Brazylia; syn Leona i Anieli z d. Rudnicka; czł. skautingu, PDS; 4 pluton; do 1917 w 1 Bryg. Leg.; POW w Wilnie i w Kielcach (z-ca komendanta VI Okręgu); po wojnie w WP, absolwent historii (UW) oraz Wyższej Szkoły Wojennej; pracownik Sztabu Generalnego; mjr dypl.; wojewoda łódzki (1933) i wołyński (1938); w cz. II wojny w Wielkiej Bryt., przeciwnik wsch. polityki Wł. Sikorskiego; czł. władz londyńskiego Inst. J. Piłudskiego; później w Brazylii; żonaty z Krystyną Pawłowicz (J.M.M.)

 

97. Jan Oberg ps. Borgjasz; 7.IV.1890 W-wa - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; syn Arkadiusza i Jadwigi z d. Borejsza; czł. ZWC, ZS; 4 pluton; ranny w czasie walk pod Nowym Korczynem; chory na tyfus - zwolniony z służby w Leg.; ochotnik wojny z bolszewikami; ostatnie inf. dotyczą zatrudnienia w Państwowym Monopolu Spirytusowym w W-wie (1925). (J.M.M.)

 

98. Kacper Grzegorz Ogniewski ps. Henryk Kosiński; 10.I.1892 Wadowice - 27.IX. 1935 W-wa; syn Henryka i Wiktorii z d. Sławińska; czł. PDS; 4 pluton; w X.1914, z powodu choroby odesłany do Krakowa; rok później uznany za niezdolnego do służby (gruźlica); absolwent prawa, dr (UJ); praktyka sądowa w Wadowicach; od 1928 w MSZ; żonaty z Anną Popiel (1925); syn Janusz (1928); (J.M.M.)

 

99. Marian Witalis Orzechowski ps. Marian Burkacki; 15.VII.1893 W-wa - zamordowany w IV.1940 w Katyniu; syn Antoniego i Marii Emilii z d. Buracka; czł. PDS; 2 pluton; uczestnik wszystkich walk III baonu 1 pp.; st. sierż.; absolwent szkół oficerskich w Zambrowie i Pomiechówku; czł. PPS i POW; w czasie wojny z bolszewikami w 5 pp. Leg.; osadnik wojskowy na Wileńszczyźnie; ppor.; komisarz Straży Granicznej; wykładowca w Centralnej Szkole Straży Granicznej w Rawie Ruskiej; więzień sowiecki od IX.1939; Kozielsk - Katyń. (J.M.M.)

 

100. Michał Tadeusz Osiński ps. Brzęk; 29.IX.1892 Radom - 10.IX.1983 Radom; syn Florentyna i Anieli z d. Wójcicka; czł. ZS; 1 pluton; uczestnik walk oddziału kadrowego do Uliny Małej, później ułan Beliny - wachmistrz 1 szwadronu; absolwent Szkoły Oficerskiej w Ostrołęce; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW Radom; ppor.; walczył pod Lwowem; uczestnik wojny z bolszewikami; przeniesiony do rezerwy w st. rotmistrza (1921); przejął po ojcu fabrykę maszyn rolniczych w Radomiu; poseł na Sejm RP (1930) - przewodniczący parlamentarzystów Kielecczyzny; sekretarz generalny BBWR; sekretarz Komitetu Uczczenia Pamięci J. Piłsudskiego; mjr; organizator samoobrony Radomia (IX.1939); żołnierz grupy wojskowej dow. przez Wł. Andersa; od 1.X.1939 do końca wojny więzień w Woldenbergu; po powrocie do Radomia prześladowany przez władze komunistyczne; zarabiał jako chałupnik (produkcja zabawek); czł. Towarzystwa Naukowego Ziemi Radomskiej; szef Klubu Miłośników Radomia przy PTTK; w składzie Kapituły odrodzonych w 1981 Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.(J.M.M.; materiały ze spotkań w posiadaniu P. J. Witek)

 

101. Tadeusz Ostrowski ps. Oster; 8.VIII.1895 W-wa - 13.III.1916 pod Garnikiem nad Wiesiołuchą (Wołyń); czł. ZS w Szwajcarii; 2 pluton; od 20.X.1914 w kawalerii - ułan Beliny; wachmistrz; poeta, m.in. autor piosenki Kadrówki "Raduje się serce..." (znanej też pod tytułem "Pierwsza Kadrowa"); otoczony przez Kozaków popełnił samobójstwo (Panteon Polski nr 11, Lwów 1925, s. 10-11)

 

102. Stanisław Palkij-Grechowicz ps.?; 9.V.1897 Dobra k. Limanowej - 17.XII.1926 Warszawa; syn Józefa i Agnieszki; czł. PDS; pluton?; z oddziałem kadrowym do I.1915; później w sztabie III baonu 1 pp., a po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej (20 i 56 pp.); w WP od XI.1918 (Nowy Sącz, Grodno); pracownik Dow. Okr. Korpusu III Grodno; por.; żonaty z Heleną z d. Rymarkiewicz (1924); syn Zygmunt. (J.M.M.)

 

103. Stanisław Tadeusz Parczyński ps. Młot; 20.X.1888 Kraków - poległ 1.V.1920 pod Fastowem; syn Józefa i Marii z d. Grabiecka; absolwent Wydz. Prawa (UJ); czł. ZS; 4 pluton; ppor. (XI.1914); ranny pod Tarłowem; dow. kompanii w 5 pp.; por.; po kryzysie przysięg. wcielony do armii austr., skąd uciekł; komendant okręgu POW w Kutnie, a potem w W-wie; od XI.1918 w WP; kpt.; uczestnik wojny z bolszewikami; dow. 1 baonu 5 pp. Leg; mjr. (J.M.M.)

 

104. Henryk Paszkowski ps. Krok; 1.IV.1887 Rudnia (nowogródzkie)- 7.VI.1969 Dartford (W.Brtytania); syn Stanisława i Jadwigi z d. Starzyńska; czł. ZWC i ZS; komendant 2 plutonu; 27.IX.1914 przejął dow. oddz. kadrowego po Herwinie- Piątku; następnie w 1 i 5 pp. Leg.; kpt.; komendant Obw. POW Siedlce; internowany w Beniaminowie i Szczypiornie a następnie więziony w Havelbergu, Rastadt i Werl; XI.1918 -IX.1939 WP, gen bryg. 1929; we IX.1939 dow. 45 DP rez. a od 15.IX. dow. obrony Brześcia; 1939 - II.1941 internowany w Rumunii a nast. w niewoli niemieckiej do IV.1945; emigrant polityczny w W. Brytanii; żonaty z Eweliną z d. święcimska, 5 dzieci (T. Kryska-Karski.. s.116, P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Londyn, 7.VIII.1999; P.J.Witek, Piętnastolecie odrodzenia Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, Czas Krakowski, 12-13.VIII.1995; J.M.M. s. 55)

 

105. Janusz Pawłowski ps. Józef; 18.X.1894 W-wa - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; 2 pluton; pod k. 1914 w 1 szwadronie uł. Beliny; po VIII.1916 w warsz. POW; w WP w 36 pp.; rezerwa od 1923; por.; komisarz Straży Granicznej w Łazinie (Pomorze); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

 

106. Bolesław Pągowski ps. Orwicz; 15.I.1894 Ruda Guzowska pod W-wą - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; syn Łukasza i Cecylii z d. Szydłowska; czł. tajnego skautingu, PDS; pluton?; później w 3 pp.; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 - II.1922 w WP, kpt., uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent Wydz. Leśnego SGGW; inż. leśnik; nadleśniczy w Białowieży; żona Melania z d. Rachuba, syn Włodzimierz; dalsze losy nieznane.

 

107. Kazimierz Jan Piątek ps. Herwin; 2.III.1886Kraków - 20.V.1915pod Konarami; syn Pawła i Marii z d. Nalepa; czł. ZS; absolwent Wydz. Filoz. UJ; pracownik Muzeum Nar. w Krakowie; komendant 1 plutonu; od 8.VIII.1914 (Miechów) dowódca Kadrówki; 12.VIII.1914 wprowadził I Kompanię Kadrową do Kielc; 26.IX.1914 dow. VI baonu; kpt.; ranny pod Łowczówkiem (23.XII.1914) i podczas walk o wzgórze Kozinek -Płaczkowice pod Konarami (19.V.1915); następnego dnia zmarł; przez cały czas służby nosił w tornistrze komplet dzieł J. Słowackiego (komendant kieleckiego Strzelca - Adam Bąk starał się przez lata odnaleźć grób Herwina; szerzej o pochówku w: U.Oettingen "Grób Herwina", Kielce,2001; art. biogr. : P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999; T. i J. Osieccy, Kapitan Herwin, w: Przemiany, nr 5, Kielce, V. 1988, s.13-15).

 

108. Jerzy Pisarski Szreniawa ps. Kmicic; 13 lub 14.I.1894 W-wa - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; syn Ludwika i Marii z d. Piotrowska; czł. ZS; 1 pluton; później w 1 p. uł.; po kryzysie przysięgowym w POW w Kielcach; por. WP; po przejściu do rezerwy (1921) przemysłowiec w W-wie; dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

 

109. Zygmunt Antoni Józef Platonoff ps. Plater; 30.IV.1893 Poręba k. Pułtuska - IV.1940 Katyń; syn Józefa i Jadwigi z d. Witowska; czł. PDS; 2 pluton; później kawaleria; od XI.1918 w WP; absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; ppłk; we IX.1939 w sztabie Naczelnego Wodza; zamordowany przez bolszewików (J.M.M.)

 

110. Franciszek Polniaszek ps. Karol Nowopolski; 24.IX.1892 Tłuste k. Zaleszczyk- zamordowany w IV.1940 w Charkowie; syn Jana i Tekli z d. Maślanka; czł. tajnego skautingu i PDS; podoficer; wkrótce po wymarszu z Kadrówką przeniósł się do kawalerii; ppor.(2.IX.1914); od bitwy pod Kostiuchnówką do kryzysu przysięgowego w 5 pp.; wcielony do woj. austr.; w WP VII.1919 -22.IX.1939; płk; dr prawa UJ (1921); publicysta; pierwszy dow. Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej; we IX.1939 obrońca Lwowa; aresztowany przez NKWD, więziony w Starobielsku; żonaty z Aurelią z d. Rudzińska, miał syna i córkę. (J.M.M.)

 

111. Stefan Pomarański ps. Borowicz; 7.IX.1893 W-wa - zamordowany 15.XII.1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym we Flossenburgu; syn Józefa i Marii z d. Dorant; współzałożyciel warszawskiego skautingu; czł. PDS; 2 pluton; uczestnik wszystkich walk oddziału kadrowego; od 12.XI.1914 w 3 baonie I Brygady, ppor.; ranny pod Konarami i Tarłowem; od IX.1915 w warszawskim POW; po powrocie do 1 pp. aresztowany w VII.1917 przez Niemców; uciekł ze Szczypiorna, komendant Okręgu Zamojskiego POW; XI. 1918 - XI. 1921w WP, m.in. oficer Sztabu Generalnego, kpt., komendant Kwatery Głównej sztabu Nacz. Wodza, odpowiedzialny za komunikaty prasowe; absolwent historii (UW), dr filozofii; dyr. Archiwum Akt Dawnych i Archiwum Skarbowego; w latach 1928 - 1935 w WP, mjr; dyr. Archiwum Państwowego w W-wie; czł. Instytutu J. Piłsudskiego, współpracownik Komisji Historycznej PAU oraz Polskiego Słownika Biograficznego; autor wielu prac związanych z ruchem piłsudczykowskim; we IX.1939 w Wydziale Propagandy Sztabu Naczelnego Wodza, obrońca Lwowa, internowany na Węgrzech, tam aresztowany przez Niemców w marcu 1944; dwukrotnie żonaty: z Marią z Roszków (syn Przemysław i córka Bożena) a po jej śmierci z Wandą Machlejd (syn Leszek i córki - Sława, Mirosława, Wanda). (J.M.M. oraz A. Roliński, A gdy na wojenkę... s. 414).

 

112. Zygmunt Pomarański ps. Brzózka; 20.I.1898 W-wa - zamordowany w Oświęcimiu 29.IX.1941; młodszy brat Stefana; czł. tajnego skautingu i PDS; 3 pluton; ranny pod Kielcami; od 1915 w POW (Piotrków, Radom, Iłża, Końskie, a po kryzysie przysięgowym w Zamościu); od 1919 do 1921 w WP, w czasie wojny z bolszewikami w 3 pp. Leg.; por.; wydawca, księgarz, kompozytor (m.in. melodii do wiersza Słońskiego :"O mój rozmarynie"); notariusz w Kozienicach; komendant ZWZ w pow. zamojskim; aresztowany przez Niemców w II.1941 i wywieziony do Oświęcimia; żonaty z Jadwigą Milanowską (1920), syn Zygmunt, córki - Danuta, Wisława, Mirosława (J.J.M., A. Roliński, A gdy na wojenkę.., s. 478).

 

113. Zygmunt Przepałkowski ps. Młot; 17.IV.1883 Kozienice - zamordowany w Katyniu w IV.1940; syn Stanisława i Marii z d. świętalska; czł. ZS i ZWC; 2 pluton; po kilku dniach od wymarszu z Oleandrów wstąpił do kawalerii; kilkakrotnie ranny; wachmistrz 4 szwadronu 1 p. uł. w Ostołęce (1917); internowany w Szczypiornie; w WP 1918-1927; uczestnik wojny z bolszewikami; rotmistrz; urzędnik adm. państwowej; we IX.1939 aresztowany przez NKWD; żonaty z Hanną z d. Sowińska, dwoje dzieci (córka Jadwiga). (J.M.M.)

 

114. Jerzy Cyryl Radomski ps. Niemira; 5.VII.1897 W-wa - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Szymona; czł. PDS; 3 pluton; w oddziale do XI.1914 (choroba), następnie w 2 Bryg., POW Radom; internowany w Szczypiornie; od XII.1918 w WP, m.in. w wywiadzie, w Wojskowym Biurze Historycznym, w dyplomacji wojskowej; mjr, ostatnie inf. dotyczą 1937 - dowódca baonu 4 pp. (J.M.M.)

 

115. Mieczysław Rajs ps. Dewajtis; 20.I.1887 Jurgiszki (Litwa) - 26.XII.1960 Sosnowiec; syn Antoniego i Bronisławy z d. Stombrowska; czł. ZS; komendant plutonu sanitarnego; chorąży (1915); zwolniony ze służby z powodu choroby (IV.1915); dr wszechnauk lekarskich (UJ); ordynator szpitala Czerwonego Krzyża w Radomiu, a od 1917 org. szpitala epidemicznego w Szydłowcu; 1918 - 1960 lekarz w Sosnowcu; 1919 - 1921 w sł. med. WP; kpt.; w czasie II wojny szef sł. sanitarnej śląskiego Okr. AK; żonaty z Kamilą z d. Wejtko, dzieci: Antoni i Krystyna. (J.M.M.)

 

116. Józef Renik ps. Kiryłło, (Kiryło?); 24.I.1896 Sosnowiec - 7.XII.1969; syn Józefa i Antoniny z d. Krentz ( Krojc?); czł. PDS; pluton?; uniknął internowania; POW w Zagłębiu i Olkuszu; XI.1918 - XI 1920 w WP; drukarz a następnie dziennikarz w Sosnowcu, czł. PPS; po II wojnie dziennikarz prasy komunistycznej; czł. PZPR (od 1949); żonaty z Leokadią Wróblewską, córki - Janina i Maria (J.M.M.)

 

117. Wacław Rettinger (używający później nazwiska Wacław Kazimierz Łęcki) ps. Graba; 3.VIII.1891 Skarżysko - Kamienna - 23.I.1975 Penrhos (W. Brytania); syn Leonarda i Kazimiery z d. Niemyska; czł. ZS, lekarz; 2 pluton; następnie w oddziale Beliny - podoficer sanitarny; chorąży; internowany w Beniaminowie; od 1918 w WP, uczestnik wojny z bolszewikami; kpt.; dr medycyny (1921 UJ), pracownik naukowy Kliniki Ginekologicznej UW (do 1928), naczelny lekarz uzdrowiskowy w Krynicy; wiceprezydent W-wy (1935); uczestnik walk IX.1939; internowany w Rumunii; 1941 -1947 lekarz PSZ; autor wielu prac medycznych oraz art. wspomnieniowych w prasie emigracyjnej; żonaty z Jadwigą Stanisławską, troje dzieci; Hanna i Kazimierz Adam (zginęli w Powst. Warsz.) oraz Ludmiła. (J.M.M.; Wacław Łęcki w artykule "Narodziny Kadrówki" ("Muzyka" nr 5 - 7, 1935) przyznaje się do autorstwa szóstej i ostatniej zwrotki pieśni "Pierwsza Kadrowa").

 

118. Stanisław Rouppert ps. Teodor; 15.IV.1887 W-wa - 13.VIII.1945 Edynburg (Szkocja); syn Henryka i Teodory z d. Chełchowska; dr chirurgii i wszechnauk med. (UJ); współzał. ZWC; lekarz szpitala Dzieciątka Jezus w W-wie, a nast. św. Łazarza w Krakowie; gonił Kadrówkę (pomyłka adresu); pluton sanitarny; lekarz naczelny oddziałów J. Piłsudskiego; por.; lekarz pułkowy 1 pp, a nast. 1 Bryg.; kpt.; internowany w Beniaminowie (do VIII.1918); 11.XI.1918 - szef sanitarny Dowództwa Okręgu Generalnego w Lublinie następnie lekarz nacz. garnizonu warszawskiego, szef sanitarny DOG a później Dow. Okr. Korpusu W-wa; płk; 1924 -26 wykładowca Wojskowej Szkoły Sanitarnej; szef Dep. Służby Zdrowia MSWojsk.(1926); gen. bryg. (1927); przew. Komitetu Propagandy Medycyny Lotniczej (1928-39); szef Wojskowej Służby Zdrowia; delegat na międzynarodowe kongresy medyczne; autor wielu art. med. oraz prac podręcznikowych; obecny przy śmierci Marszałka; po klęsce wrześniowej we Francji (obóz oficerski) a następnie w W.Brytanii; internowany podobnie jak większość oficerów piłsudczykowskich w Szkocji; w 1942 przeniesiony w stan nieczynny; po wojnie pozostał w Szkocji; żonaty z Marią z d. Jędrzejowska, synowie: Stanisław i Bolesław. (J.M.M., Kryska - Karski...).

 

119. Władysław Stefan Rozmarynowski ps. Stefan Żarski; 2.I.1897 W-wa - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Józefa i Stanisławy z d. Głowińska; 1 pluton; po wyzdrowieniu w 4 kompanii 6 pp. Leg; ranny pod Opatowem 7.III.1916 został wzięty przez Moskali do niewoli, z której uciekł w końcu 1917 lub w 1918; 1919 - 1927 w Sekcji Opieki MSWojsk.; por. adm.; starosta w Sandomierzu (1927), w Rawie Mazowieckiej (1929) i w Płocku (1932); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

 

120. Wacław (Władysław?) Sarnowski ps. Głowacki; 1896 Warszawa - 1.VIII.1915, poległ pod Jastkowem; czł. PDS; pluton?; żołnierz 1 baonu 1 pp. (J.M.M.; imię Władysław podaje Czuma).

 

121. Marian Józef Smoleński ps. Kolec; 18.IX.1894 Gostkowo (?) pow. ciechanowski - 19.I.1978 Londyn; syn Jana i Joanny z d. Rzeczkowska; miał trzech braci i siostrę; czł. ZS - ps. Łuk; 2 pluton; od 7.VIII.1914 ułan Beliny; ranny pod Trojanówką 4.VII.1916; absolwent Szkoły Podchorążych w Ostrołęce; internowany w Szczypiornie; od XI.1918 do 1947 w WP m.in. uczestnik wojny z bolszewikami, mjr Sztabu Generalnego, komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, płk; we IX.1939 rozpoczął wędrówkę na Zachód przedostając się przez Rumunię do Francji; następnie w PSZ w Wielkiej Brytanii m.in. II Zastępca Szefa Sztabu NW ds. Krajowych (1943-1944); po demobilizacji pozostał w Anglii; w I.1964 mianowany przez Wł. Andersa gen bryg; pełnił wiele funkcji w org. niepodległościowych m.in. przez 8 lat prezesował londyńskiemu Instytutowi J. Piłsudskiego oraz redagował "Beliniaka"; przez cały czas - do 75 r. życia - pracował fizycznie (pralnia, lotnisko w Heathrow); żonaty z siostrą Kadrowicza Eugeniusza Łady - Hanną (1930), syn Janusz Maciej i córka Maria Katarzyna Teresa. (O tym samym imieniu i nazwisku znaleźliśmy autora monografii 1 pułku ułanów Beliny ("Beliniak" nr 8 - 12, Londyn 1960 - 1962); wg. J.M. Majchrowskiego - s. 141 - 142 - już 7.VIII. 1914r. przeszedł do jazdy "Beliny". Potwierdzenie znaleźliśmy też w opr. T. Kryska- Karskiego, S. Żurakowskiego, Generałowie Pol. Niepodległej, notka biogr. s. 167).

 

122. Artur Jerzy Spitzbarth ps. Jerzy; 21.VIII.1891 W-wa - zamordowany przez bolszewików w Charkowie wiosną 1940; syn Artura i Aleksandry z d. Borkowska; inż. mech. (Polit. Lwow.); 2 pluton; (J.M.M. podaje na s. 49 - 2 pluton, a na s. 142 "wyszedł w trzecim plutonie"); od XI.1918 w WP, por.; po przejściu do rez. osiedlił się w Sulejówku (projektował i budował domy w stolicy); we IX.1939 starał się dotrzeć do 4 baonu broni panc. w Brześciu nad Bugiem, gdzie miał przydział jako oficer rez.; wzięty do niewoli przez bolszewików, więziony w Starobielsku; dwukrotnie żonaty: z Marią Rudzińską (dzieci: Jan, Irena, Maria) a po jej śm. z Heleną Borkowską (córka Zofia). (J.M.M. wymienia tylko imię Artur).

 

123. Bohdan Kazimierz Stachlewski ps. Dan; 8.X.1891 Konin - zamordowany (podczas przedzierania się na Węgry) przez Ukraińców 28.IX.1939 we wsi Pnikut; syn Władysława i Zofii z d. Zborowska; 4 pluton; potem w kawalerii - 1 p. uł., wachmistrz; internowany w Szczypiornie; w WP od XI.1918 do IX.1939, kiedy to jako płk dowodził 25 p. uł. pod Tomaszowem. (J.M.M.)

 

124. Bronisław Piotr Stachlewski ps. Wiesław, Filozof; 1893 Kalisz - poległ pod Kozinkiem 22.V.1915; czł. ZS w Belgii; 4 pluton; sierżant 1 pp. (J.M.M.; pochowany w Górach Pęchowskich - U. Oettingen, Grób Herwina, s. 38).

 

125. Józef Starzyński ps. Paweł;10.III.1890 Sadzawka (stanisławowskie) - 1961; syn Adolfa i Kornelii z d. Stradańska; czł. ZS; 1 pluton; 1 pp., a od 1917 w austr. 56 pp.; w XI.1918 POW Stanisławów; ochotnik w wojnie z bolszewikami; od VIII. 1920 w niewoli; sierżant; po uwolnieniu (1921) nauczyciel rzeźby we lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej; 1939 - 1961 losy nieznane. (JMM).

 

126. Józef Staszewski ps. Krowajtys; 17.VIII.1884 Czermin k. Mielca - brak inf. o miejscu i czasie zgonu; syn Wacława i Katarzyny; geometra; 3 pluton; po uk. Szkoły Podchorążych (1915) w 3 pp. Leg., w 1916 w 5 kompanii II baonu 6 pp., chorąży; dwukrotnie ranny; dalsze losy nieznane (Brazylia?) (JMM).

 

127. Mieczysław Stefański ps. Bojanek; ur. 15.X.1895 w Warszawie; syn Stefana i Zofii z d. Śmitkowska; czł. PDS; pluton?; losy nieznane; podobno był kupcem w Ameryce (?) (JMM)

 

128. Władysław Jan Augustyn Stryjeński ps. Bystram; 20.VI.1889 Kraków- 16.V.1956 Zakopane; syn Tadeusza i Marii z d. Bobrownicka; dr wszechnauk lekarskich; czł.ZS; pluton sanitarny; lekarz por.; pracownik szpitala Czerwonego Krzyża w Rabce, a następnie w podkrakowskim szpitalu w Kobierzynie (od 1929-dyrektor); mjr WP; mgr prawa (1936 UJ); senator RP (1938); prezes krakowskiej Izby Lekarskiej (1935-39); we IX.1939 w Rumunii, skąd pod koniec 1940 przedostał się do Szwajcarii, gdzie pracował jako lekarz; od 1946 w Krakowie m.in. organizator jednej z pierwszych przychodni zdrowia psychicznego; żonaty z Marią z d. Swida, troje dzieci. (JMM)

 

129. Kazimierz Strzelecki ps. Kazik; 1893 Rozprza k. Piotrkowa - poległ pod Łowczówkiem 22.XII.1914; czł. ZWC, ZS; 2 pluton; sierżant. (JMM)

 

130. Zbigniew Bronisław Sujkowski ps. Bolko; 8.I.1898 Zagórze (pow. będziński) - 8.IX.1954 Kanada; syn Antoniego i Heleny z d. Chmieleńska; czł. tajnego skautingu i PDS; 2 pluton; 1 Br. Leg.; 1916 - 1918 niewola moskiewska; po ucieczce w I Korpusie Pol.; XII.1918 - 1921 w WP, min. uczestnik wojny z bolszewikami, por.; dr geologii (1925), prac. nauk. UW, autor wielu prac nauk.; w cz. II wojny w SZP, ZWZ-AK, w Kedywie, kpt.; pod koniec wojny w W. Bryt. (szef Wydz. Operacyjnego O. VI Sztabu NW); 1946-1950 prof. geologii i mineralogii Pol. Uniw. w Londynie; współzał. Pol. Tow. Nauk. Na Obczyźnie; od 1951 w Kanadzie - prac. nauk. Uniw. Max Master; zginął ratując tonącego wnuka; żonaty z Idalią z d. Czarnocka. (JMM)

 

131. Feliks Szapelski ps.?; data i miejsce ur. nieznane - zm. 13.XI. 1914; pluton?; w X.1914 odesłany do szpitala - zapalenie płuc - gdzie zmarł. (JMM)

 

132. Józef Szczepanowski ps. Jan Wojno; 13.XI.1895 W-wa - data i miejsce śmierci nieznana; syn Stanisława i Bronisławy z d. Stajewska; czł. PDS; 3 pluton; uczestnik wszystkich walk oddziału kadrowego; później w 5 pp.; uczestnik wojny z bolszewikami; w WP kpt.; ostatnia znana inf. dotyczy 1935r. - naczelnik Wydz. Komisariatu Rządu na m. st. W-wę; bestialsko zamordowany przez SS-mana 12.IV.1945r. podczas ewakuacji więźniów z obozu koncentracyjnego w Oranienburgu pod Berlinem (wspomnienia córki Hanny, patrz: Oleandry nr 25, VIII.2007, s. 17)

 

133. Bohdan Alfons Szeligowski ps. Ratajko; 25.XI.1895 Winnica na Podolu - 19.III.1970 Penrhos (Wielka Brytania); syn Czesława i Stanisławy z d. Minakowska (Mossakowska?); czł. ZS; 1 pluton; do kryzysu przysięgowego w 1 pp. Leg.; internowany w Szczypiornie i Łomży; z-ca komendanta obowodu zagłębia POW; ucz. 1 Powst. śl.; od X.1919 w WP; por. absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; we IX.1939 ppłk - Armia "Prusy"; PSZ w Wielkiej Brytanii; internowany w obozie przeznaczonym dla "oficerów źle widzianych przez gen. Sikorskiego"; po wojnie w Wielkiej Brytanii. (JMM)

 

134. Franciszek Szubert ps. Moździński; 27.XI.1895 Klemensów pow. zamojski - data i miejsce śmierci nieznana; syn Romana i Augustyny z d. Herman; czł. PDS; 3 pluton; w oddziale kadrowym do bitwy pod Łowczówkiem; z powodu tyfusu zwolniony ze służby (VI.1915); komendant podobwodu POW w Szczebrzeszynie; uczestnik wojny z bolszewikami; niewola moskiewska do 1921; od 1923 nauczyciel; ostatnia znana inf. 1928.(JMM)

 

135. Roman Władysław Szymański ps. Tewański; 26.VII.1895 W-wa - 22.XII.1974 Pochowany na cm. North Sheen (W.Brytania); syn Józefa i Marii z d.Buczyńska; czł. PDS; 2 pluton; w oddz. kadrowym do XII.1914, następnie w innych pułkach piechoty; ppor.; od II.1918 w 1 pp. Wehrmachtu, następnie w WP - m.in. uczestnik wojny z bolszewikami, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, mjr Sztabu Generalnego, we IX.1939 ppłk dowódca 39 pp.; w PSZ (Francja, W. Brytania, Bliski Wschód) m.in. 1943 - 44 dow. Brygady Strzelców Karpackich, 1944 -46 komendant Wyższej Szkoły Wojennej w W. Brytanii; płk, mianowany w 1963 gen. bryg.; miał dwóch synów Tadeusza i Romana. (JMM, Kryska - Karski...)

 

136. Jan Świderski ps. Leszek; 16.V.1893 Lwów -zm. po r. 1944, kiedy Lwów dostał się pod okupację sowiecką
; syn Józefa i Franciszki; pluton?; ranny pod Laskami 22.X.1914, później w 1 pp. Leg.; w latach 30-tych mieszkał w W-wie; dalsze losy nieznane. (JMM)

 

137. Edmund Wacław Tarnasiewicz ps. Heldut; 17.VII.1892 Radom - 2.IV.1952 Londyn; syn Jana i Wiktorii z d. Gajewska; czł. ZS; 3 pluton; z oddziałem kadrowym do VII.1915; 1 p uł.; wachmistrz; internowany w Szczypiornie; od XII.1918 w WP m.in. uczestnik wojny z bolszewikami, ranny nad Dźwiną; absolwent Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu; we IX.1939 w st. płk; PSZ m.in. komendant Szkoły Podchorążych w Szkocji, z- ca dow. 10 BK Panc.(od1942); po wojnie w W. Bryt. (J.M.M. nie podaje czasu ani miejsca zgonu; dane przytaczamy za: S. M. Przybyszewski, Pierwsza kompania Kadrowa, w: Oleandry nr 9, Kielce 2003)

 

138. Marian Tarnowski (Taranowski?) ps. Winicjusz; 25.III.1896 w Otynii (stanisławowski) - zm. 11.X.1954r. w W. Brytanii (polski szpital w Penley); syn Józefa i Karoliny z d. Szarzyńska; ZS; 4 pluton; z piechoty przeszedł do artylerii; po kryzysie przysięgowym wcielony do Wehrmachtu; od XI. 1918 w WP m.in. por. art. przy szefie Sztabu Generalnego; absolwent Szkoły Pilotów w Bydgoszczy; od 1928 w Dep. Lot. MSWojsk,; mjr; IX.1939 dow. bazy lotniczej w Dęblinie; PSZ Francja, brak inf. na temat dalszej służby i późniejszych lat emigracyjnych. (JMM; Czuma podaje nazwisko Jan Taranowski; Pomarański - Marian Tarnowski; Kasprzycki również)

 

139. Leopold Tomczyk ps. Glinka, Gliniecki; ur. 7.IX.1894r. w Mieszkach-Morgach k. Pułtuska; zm. po 1939r.; syn Józefa i Balbiny z d. Krajewska; wiadomo, że przed IX.1939 był mistrzem krawieckim w W-wie. (JMM; list R. Zielińskiego; Pomarański).

 

140. Jerzy Zenon Trębiński ps. Czarny; 22.II.1894 zm. w czasie II wojny św. w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen
; syn Władysława i Julii; czł. PDS; 3 pluton; ranny 19.IX.1914; od 1917 w Straży Kresowej, POW, PPS, Milicji Ludowej a później Policji Państwowej w Grójcu; po 1921 urzędnik w Stołecznej Kasie Chorych; dalsze losy nieznane. (JMM)

 

141. Adam (Adolf) Wilhelm Wagner ps. Werner; 11.VIII.1890 Bytom - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Dagoberta i Franciszki z d. Chmielik; czł. ZS; 2 pluton; wcielony do armii austriackiej; uczestnik plebiscytu na Górnym śląsku i wojny z bolszewikami; ostatnia znana wiadomość dotyczy lat 30-tych - dozorca kotłów w Państwowym Zakładzie Zdrojowym w Krynicy. (JMM pomija imię Adolf; przytaczamy je za Kasprzyckim)

 

142. Stefan Wendorff ps. Konopka; 17.IV.1895 Kijów - IX.1969?; syn Karola i Aleksandry z d. Garbowiecka; czł. ZS; 1 pluton; 1 p. uł.; wachmistrz; internowany w Szczypiornie; od XI.1918 do 1926 w WP; kpt.; urzędnik samorządowy i państwowy min. starosta pow. w Brześciu nad Bugiem (1931),wicewojewoda łódzki (1938); podczas II wojny więzień sowiecki; po powrocie do Kraju dalsze losy nieznane (J.J.M. podaje, że "zm. tragicznie we IX.1969 r. podczas wysiadania z pociągu"); żonaty z Heleną z d. Malaszycka.

 

143. Michał Wieruszewski ps. Zagończyk; 26.IX.1895 Luborzyca k. Miechowa - zm. na emigracji (brak informacji o miejscu i dacie zgonu); syn Stanisława i Apolonii z d. Egielman; czł. tajnego skautingu; podoficer; szef kompanii do 10.X. 1914, później w baonie Leona Berbeckiego; ranny pod Łowczówkiem (25.XII.1914); chorąży 1 pp.; internowany w Beniaminowie; POW w Zagłębiu Dąbrowskim;1918 -1919 w WP; urzędnik w Sosnowcu; uczestnik wojny z bolszewikami; kpt.; rezerwa od 1921; osadnik wojskowy i kierownik szkoły powszechnej w Grodnie; we IX.1939 walczył z Niemcami i Rosjanami na Wileńszczyźnie; internowany na Litwie, a po zajęciu tych terenów przez sowietów - uwięziony; w armii gen. Andersa; pozostał na emigracji. Powrócił do kraju w 1947r., osiadł w Koszalinie, gdzie zmarł 5.IV.1959r.; żonaty z Janiną z d. Modrzewska. (JMM)

 

144. Jerzy Edward Winiarz ps. Orsza; 2.XI.1894 (1892?) W-wa - 1928 we Włoszech; czł. ZS; pluton?; odszedł ze służby w 1916 (choroba płuc); absolwent krakowskiej ASP; utonął we Włoszech podczas ratowania kobiety (J.M.M.; Sztuka Leg. Pol. podaje pseudonim tego art.).

 

145. Tadeusz Antoni Wiśniewski ps. Szabelski; 6.VI.1893 Zadwórze k. Przemyśla - zmarł w X.1978r. w Rembertowie; syn Stanisława i Pauliny; czł. ZS; 4 pluton; ranny 23.X.1914 pod Laskami; później w służbie taborowej i prowiantowej; internowany w Saldoborne, a następnie wcielony do 19 pp. armii austriackiej; w WP XI.1918 - IX.1939, ostatnia znana wiadomość dotyczy zajmowanej funkcji płatnika 3 baonu strzelców w Rembertowie; kpt.; żonaty z Augustyną Stefanią z d. Półkrabek, miał syna i córkę. (JMM)

 

146. Ksawery Józef Witulski ps. Osiecki; 4.XII.1893 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Mariana i Ewy z d. Łęcka; 1 pluton; ranny pod Karczałowkiem; od 1917 w POW; ochotnik wojny z bolszewikami; urzędnik skarbowy w Nowym Mieście nad Drwęcą i w Gdyni; żonaty, dwoje dzieci; dalej losy nieznane. (JMM)

 

147. Sylwester Wojewódzki ps. Stefan; 31.XII.1892 Psków - stracony w Rosji sow. w 1934; syn Ksawerego; czł. PPS, ZWC;1 pluton; odszedł z szeregów z powodu choroby; POW (Piotrków, Zagłębie Dąbrowskie, Olkusz, Kielce); od VII.1919 w II Oddziale Sztabu Generalnego WP, najprawdopodobniej związany z "dwójką" aż do śmierci; uczestnik wojny z bolszewikami; po wystąpieniu z WP (1922) polityk PSL - Wyzwolenie (1924) na Wileńszczyźnie; poseł; współzałożyciel Niezależnej Partii Chłopskiej (1924 -27); od 1928 współpracownik KPP, przedstawiciel moskiewskiej Międzynarodówki Chłopskiej na Polskę; w początku lat 30-tych wyjechał do ZSRR. (JMM)

 

148. Walerian Wojtulewicz ps. Achilles; 3.X.1892 W-wa - 4.X.1932 W-wa; syn Rajmunda i Michaliny z d. Mossakowska; czł. ZS; 1 pluton; później w 5 pp. i w 1 p. art.; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW; w WP doszedł do st. kpt.; zm. na zapalenie płuc. (JMM)

 

149. Stefan Wolski ps. Bolesław; 7.IV.1895 Radom - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Franciszka i Sabiny z d. Serafińska; czł. ZWC, ZS; 1 pluton; kilkakrotnie ranny m.in. pod Łowczówkiem; od 1915 w 1 p uł. internowany w Szczypiornie; po zwolnieniu w POW Radom; uczestnik wojny z bolszewikami; ppor.; urzędnik administracji rządowej i samorządowej (W-wa, Grodno, Sokółka, Kałusz); ostatnia informacja dotyczy 1933- starosta w Kałuszu. (JMM)

 

150. Brunon Aleksander (Aleksander Bruno?) Woronicz-Hegedeusz ps. Jerzy; 6.X.1890 W-wa - zmarł w 1974r. w Szczecinie; czł. ZS; 3 pluton; w oddziale kadrowym do XI.1914, później w VI baonie I Bryg., następnie 5 pp.; sierż.; po kryzysie przysięgowym w POW obwodu krasnystawskiego; w WP XI.1918 - VI.1935; kpt.; uczestnik wojny z bolszewikami, ranny pod Grodnem; po odejściu z wojska urzędnik; dalsze losy nieznane; żonaty, dwoje dzieci. (JMM; imiona Aleksander Bruno podaliśmy w pierwszym zestawieniu listy 1KK w: Oleandry nr 4, w op. o zestaw. Kasprzyckiego; Panteon Polski nr 73, XI.1930, s. 11, M. J. Olexińska, Polskie pseudonimy wojskowe, podaje imię Bruno, a pseudonim Hegedeusz).

 

151. Henryk Bolesław Worosz ps. Bolek; ur. w 1896r. w Przemyślu - poległ 19.IX.1915 pod Uciskowem; 3 pluton; brak innych inf. (JMM)

 

152. Józef Woźniak ps. Sokołowski; 1894 Wadowice- 28.V.1915 Jędrzejów; syn Jana; ślusarz; czł. PDS; 3 pluton; zm. w wyniku odniesionych ran w bitwie pod Konarami. (JMM)

 

153. Jan Stefan Woźniakowski ps. Czywar; 13.XII.1891 Lublin - najprawdopodobniej zm. w Przemyślu ok. 1960; syn Jana i Kamili Antoniny z d. Borzynowska; student, czł. ZWC; 4 pluton; przed zajęciem Kielc pełnił funkcję łącznika Herwina - Piątka (na znanej fotografii z wkroczenia Kadrówki do Kielc postać na koniu - wg J.J.M.); po walkach pod Uciskowem chory na zapalenie płuc, po wyzdrowieniu w służbach pomocniczych; sierż.; od III.1915 w 5 baterii art., walczył nad Nidą pod Konarami, Tarłowem, Jastkowem nad Styrem; internowany w Szczypiornie; POW w Tomaszowie Rawskim; w WP od XI.1918 - IX.1939; płk; do końca wojny w niewoli niemieckiej; w XII.1945 odrzucony jako ochotnik do LWP; do kraju wrócił z niemieckiej niewoli w XII.1945r.; na krótko zamieszkał w Przemyślu, potem w Gliwicach zm. 8.VI.1961r. w Gliwicach (tam pochowany). (JMM)

 

154. Adam Zadworny ps. Zamorski; 10.XII.1894 Łódź - zm. w obozie koncentracyjnym; Majdanek w 1943r; syn Wawrzyńca i Marii z d. Derkowska - brak danych o miejscu i czasie zgonu; czł. PDS; pluton?; kilkakrotnie lekko ranny; internowany w Szczypiornie; w czasie wojny z bolszewikami kierowca Edwarda Rydza - śmigłego; od 1921 w cywilu; taksówkarz (W-wa); żonaty, dwoje dzieci. (JMM)

 

155. Marcin Zalewski ps. Nałęcz; 11.XI.1894 Słupno gm. Bulino - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Błażeja i Teodozji z d. Głoskowska; czł. skautingu; od 1913r. używał nazwiska: Roman Nałęcz; 4 pluton; dwukrotnie ranny: nad Nidą (20.IV.1915) i pod Kostiuchnówką (28.X.1915); internowany w Szczypiornie i w Łomży; uczestnik wojny z bolszewikami, ranny nad Berezyną (30.V.1920); w WP do 1936; mjr; później zatrudniony w Komendzie Straży Granicznej; dalsze losy nieznane (JMM)

 

156. Konrad Zembrzuski ps. Bury;19.II.1890 Radzice k. Pułtuska - IV. 1940 zamordowany w Katyniu; syn Aleksandra i Stefanii z d. Krzyżanowska; czł. ZS; 2 pluton; od XI.1914 w kawalerii w której służył do końca życia; internowany w Szczypiornie i w Łomży; płk; we IX.1939 dow. Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Bryg. Kawalerii; niewola sowiecka; żonaty, miał córkę Zofię Marię (JMM).

 

157. Tadeusz Zieleniewski ps. Kalina; 24.VII.1887 Ostrówek k. Lubartowa - zm. tragicznie 22.VII.1971 W-wa; syn Emila i Matyldy z d. Tittenbrun; czł. PDS; 4 pluton; pod Łowczówkiem dowodził 1 kompanią III baonu; ppor.; internowany w Beniaminowie; w WP do 1947; płk; we IX.1939 dow. 33 Dywizji Piechoty Rez. (SGO "Narew") a potem do 2.X.1939 dow. samodzielnego oddziału WP; walczył we Francji i w Wielkiej Brytanii, gdzie był m.in. wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej; w 1947 powrócił do Polski; w latach 1950 -61 adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; żonaty, trójka dzieci (JMM)

 

158. ?? ps. Walgierz; pluton.?; J.J.M. podaje tylko ps.; brak jakichkolwiek danych o osobie używającej tego pseudonimu.

 

Patrol "Beliny":

 

159. Władysław Zygmunt Prażmowski ps. Belina; 3.V.1888 Ruszkowiec k. Opatowa - 13.X.1938 Wenecja; syn Hipolita i Bronisławy z d. Dulejska; czł. ZWC, komendant krakowskiego okręgu Strzelca; dowódca konnego patrolu; dow. szwadronu, następnie dywizjonu a od 1916 1 p. ułanów; mjr (1917); "Ojciec" kawalerii polskiej; po kryzysie przysięgowym w POW; XI.1918 - XII1920 w WP; płk; prezydent Krakowa (1931 -33), następnie wojewoda lwowski do 1937; prezes Rady Nadzorczej Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla; zmarł na serce; żonaty z Anastazją z d. Rudzka, pięcioro dzieci: Alina, Janusz, Lech, Zbigniew, Andrzej (J.M.M.; P.J. Witek, Pierwszy ułan Rzeczypospolitej, Oleandry nr 9, VIII.2003, Kielce; P.J.W., W rocznicę śmierci Beliny, w: Czas Krakowski, 18.X.1995, s. 21; W 1998, w miejscowości, w której ur. się Belina, odsłonięto 11.XI. pomnik "ojca kawalerii polskiej", w: Słowo Ludu z dn. 9.XI.1998, Gość Niedzielny z dn. 13.XII.1998).

 

160. Janusz Julian Głuchowski ps. Janusz; 6.VIII.1888 Bukowa w Ziemi Piotrkowskiej - 11.VI.1964 Becknham k. Londynu; syn Mariana Nepomucena i Marii z d. Ziółkowska; czł. OB. PPS, ZWC, ZS; ułan; w składzie 1 i 2 patrolu Beliny, z-ca dowódcy; por.(1915); dow. plutonu, szwadronu a od II.1916 dywizjonu; rotmistrz; internowany w Beniaminowie a następnie więziony w Rastadt i Werl; po zwolnieniu w X.1918 organizował w Lublinie, Kraśniku i Zamościu pułk kawalerii; płk (1919); w wojnie z bolszewikami dow. 1 Bryg. Jazdy; absolwent Centrum Wyższych Studiów Wojskowych; gen. bryg. (1927); wiceminister spraw wojsk. 1935 -39; internowany w Rumunii; od 1941 przez pewien czas w Szkocji a w latach 1943-45 dow. jednostek WP stacjonujących w W. Bryt.; gen. dyw. (1945); na emigracji w Londynie, inicjator i szef wielu przedsięwzięć i organizacji patriotycznych; żonaty z Marią z d. Dukowska. (JMM; Kryska -Karski...)

 

161. Antoni Jabłoński ps. Zdzisław; 12 lub 13 VI. 1896 Usarzew (Sandomierszczyzna)- 22.X.1920 Lwów; syn Zdzisława i Marii Matyldy z d. Prawdzic - Szczawińska; czł. ZS; ułan; w kawalerii do kryzysu przysięgowego; por.; internowany w Beniaminowie; POW Kraków; uczestnik wojny z bolszewikami; rotmistrz Sztabu Generalnego na Froncie Wołyńskim; mjr (1920; dow. 11 p. ułanów, ranny w ostatniej bitwie swego pułku pod Nową Sieniawą 12.X.1920, zm. 10 dni później, nie odzyskawszy przytomności; żonaty z Ireną z d. Dekocińska. (JMM)

 

162. Zygmunt Karol Karwacki ps. Stanisław Bończa; 2 lub 20.X.1893 Czarnowiec (Kielecczyzna) - poległ 4.VII.1916 pod Kostiuchnówką nad Styrem; syn Karola i Ludwiki z d. Zakrzewska; czł. tajnego skautingu, PDS; ułan; do dziś trwają spory co do Jego udziału w 2 patrolu Beliny, na pewno wkraczał z Beliniakami do Kielc; w kawalerii wachmistrz i szef szwadronu Beliny; ppor.(X.1914); w II.1915 odkomenderowany do warszawskiego POW; przejściowo komendant Okręgu POW Radom, później powrócił na linię frontu.
(Data ur. 20.X.1893, z klepsydry w: art. S. M. Przybysławskiego "Beliniak z Paśmiech" w: Biuletynie Zw. Piłsudczyków O. w Kielcach "Oleandry" nr 3, maj 2002r., s.27-28; ten sam autor w "Kieleckim Gościu Niedzielnym" z dn. 15.VIII.1999, podaje na s. 23, datę ur. 2.X.1893, inf. min., że Z. Karwacki uczęszczał przez krótki czas do Szkoły Handlowej w Kielcach; o udziale w drugim patrolu Beliny - to samo co J.M.M.; z korespondencji z Rodziną Bończy Karwackiego dowiedzieliśmy się, że sporo informacji na temat tej postaci ma "mieszkająca we Wrocławiu Teresa Karwacka - córka Stefana, brata Zygmunta - pracownica Ossolineum" (List P. Elżbiety Stypułkowskiej, w posiadaniu autorów niniejszego zestawienia). J.M. Majchrowski na s. 64 podaje: Wyszedł w pole z pierwszym patrolem "Beliny" jako osoba znająca okolice. Po powrocie patrolu został skierowany do oddz. piechoty, który miał maszerować przez Krzeszowice, Skałę na Miechów. Z tego powodu nie wszedł w skład patrolu wyruszającego 6 sierpnia. Na kilka dni przed powtórnym zajęciem Kielc wrócił do oddz. "Beliny".

 

163. Stefan Kulesza ps. Hanka; 30.VIII.1892 Holendernia k. Włodawy- 5.VI.1964 Londyn; syn Józefa i Leokadii z d. Pytkowska; czł. ZWC i ZS; ułan; uczestnik wszystkich walk I Brygady; ppor. (1916); internowany w Beniaminowie; XI.1918- IX.1939 w WP w jednostkach kawaleryjskich; płk; we IX.1939 dow. Kresowej Brygady Kawalerii w Brodach, po konflikcie z dow. Armii Łódź - gen. J. Rómmlem na czele oddziału grupy "Dubno"; od 25.IX.1939 do końca wojny w niewoli niemieckiej; później na emigracji w W. Brytanii; żonaty z Pelagią z d. Bujalska, córka Helena. (JMM)

 

164. Stanisław Skotnicki ps. Grzmot; 13.I.1894 Skotniki (Sandomierszczyzna) -19.IX.1939 Puszcza Kampinoska; syn Maksymiliana i Wandy z d. Russocka; czł. ZS; ułan; związany z jednostkami kawalerii do końca życia; ppor. (XI.1914); dow. 1 szwadronu 1 p uł. Leg.; internowany w Szczypiornie, następnie więziony w Havelbergu, Rastadt i Werl; XI.1918 - IX.1939 w WP; gen. bryg.(1930); we IX.1939 dow. Grupy Operacyjnej Czersk; zm. następnego dnia po zranieniu; żonaty ze Stefanią Calvas, dwoje dzieci: Stefania i Stanisław. (JMM; Kryska - Karski...)

 

165. Ludwik Skrzyński ps. Kmicic; 14.VIII.1893 w Odessie - 14.II.1972 Manchester (W. Bryt.); syn Stanisława i Józefy Elżbiety z d. Arciszewska; czł. ZS; ułan; służąc pod Beliną doszedł do stanowiska dow. plutonu; ranny pod Urzędowem 17.VII.1915; ppor.; internowany w Beniaminowie; czł. POW; uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; do IX.1939 na różnych szczeblach dowódczych w jednostkach kawalerii, gen. bryg.(1938); we IX.1939 dow. Bryg. Podlaskiej; po kapitulacji pod Kockiem (6.X.) w niewoli niemieckiej do końca wojny; przejściowo w 2 Korpusie Polskim gen. Andersa we Włoszech a następnie na emigracji w W. Bryt.; organizator wielu przedsięwzięć patriotycznych w Manchesterze, gdzie pracował jako robotnik fabryczny; dwukrotnie żonaty, miał dwóch synów: Andrzeja i Władysława. (JMM, Kryska - Karski...)

 

166. Stefan Krak ps. Dudzieniec; 1887 Miedzina k. Częstochowy - zm. na skutek ran odniesionych pod Tarłowem (sandomierskie) 30.VI.1915; syn Bartłomieja i Stefanii z d. Skąpska; czł. OB. PPS; Sybirak; czł. ZS; ułan; uczestnik walk o Kielce; dow. patrolu w 4 plutonie Gustawa Dreszera, dow. szwadronu utworzonego w Krakowie dyw. kawalerii; ppor.(XI.1914). (JMM; R. Zieliński napisał w "Przekroju" : "Stefan Krak był ongiś bojowcem, strzelcem, członkiem 'Promienia', potem znakomitym beliniakiem, poległ pod Konarami w 1915r. - ale w patrolu Beliny nie uczestniczył"; K. Głuchowski, Dowody miłości, w: Tydzień Polski, Londyn, 22.V.1999, s. 9: "..jako z pierwszych zgłosił się w szeregi i 6.VI1914 w nocy, jako ósmy w patrolu Beliny (...). We IX mianowany został kapralem, w X wachmistrzem, po rozprawie pod Uliną awansował na wachmistrza - szefa, zaś w XI na ppor. 4 plutonu 1 szwadronu ułanów Beliny (...). Odznaczył się szczególnie 23.VI.1915 w natarciu na okopy rosyjskie pod Bidzianami. Pierwszy tam skoczył i wziął do niewoli 17 jeńców. W tydzień potem pod Tarłowem dosięgły go dwie kule").

Źródło: Opracowanie Grażyny Witek i Przemysława Jerzego Witek

 

Pełną wersję listy znajdziecie Państwo w magazynie Oleandry nr. 28 z sierpnia 2008

 
 

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 17 maj 2012 07:17

Media

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version